Onderwijs

Onderwijs op Het Nieuwe Eemland

Het Nieuwe Eemland is een school voor gymnasium, vwo, havo en mavo. De school met circa 1120 leerlingen en zo’n 130 medewerkers is gevestigd aan de Daam Fockemalaan.

De kern van ons onderwijs ligt bij het primaire proces: het contact tussen de docent/de coach en de leerling. Het leren gaat over zowel kennis, als over vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Een brede kennisbasis is voor de medewerkers en de leerlingen even belangrijk als het aanleren van vaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling. Het schoolprogramma biedt dan ook een uitgebreid scala aan activiteiten waarmee wij leerlingen laten zien dat leren overal gebeurt.

Het betekent dat de docent zijn/haar vak inspirerend en op niveau geeft en dat hij/zij de leerling het onderwijs en de begeleiding geeft die hij/zij nodig heeft.

De faciliteiten in ons gebouw zijn erop gericht om naast reguliere lessen, de leerlingen ook in staat te stellen zich allerlei vaardigheden eigen te maken. Zo kan er in de mediatheek in groepen worden gewerkt en is er een studiezaal om rustig en zelfstandig te werken. Voor de Bètavakken zijn er prachtige practica lokalen ingericht. Daarnaast is de Arena de plek waar leerlingen kunnen lunchen.

Onze school heeft een mooie sporthal en -velden, een muziek- en tekenlokaal met ideale inrichtingen voor deze vakken. Ook hebben we een mooie aula en zijn er in het gebouw faciliteiten voor de vele culturele activiteiten die worden georganiseerd.

Leerlingen zijn welkom als het advies van de basisschool minimaal mavo is.

Onderwijsaanbod

 

Gymnasium, vwo, havo en mavo
Brugklassen mavo/havo, havo/vwo, vwo en gymnasium
EEM-projecten beeldende kunst, podium kunst, onderzoek, wereld en sportklas

 

Door het brede aanbod en de keuzemogelijkheden op Het Nieuwe Eemland is er ruimte en aandacht voor het talent van alle leerlingen.

 

Lessen

De lessen duren 60 minuten. Deze lesduur geeft de docent de mogelijkheid onze visie op onderwijs in praktijk te brengen en op verschillende manieren bezig te zijn met de ontwikkeling van de leerlingen.

De lessen zijn zo ingericht dat er verschillende werkvormen aan bod komen: instructie, zelfstandig werken en leren van en met elkaar. Doordat leerlingen actief aan de gang gaan, wordt er meer geleerd. De docent houdt rekening met de verschillen tussen leerlingen. Die verschillen kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van aanleg, zelfstandigheid, interesse en/of tempo.

 

de coach
is de spil
in de begeleiding
van de leerling

Schoolorganisatie

 

We hebben de school opgedeeld in 4 afdelingen met ieder een eigen team en conrector.

 

Team onderbouw (klas 1 en 2 havo, vwo en gymnasium) mw. Rian van der Zant

Team mavo (klas 1 t/m 4 mavo) mw. Judith Reijmer

Team havo (klas 3 t/m 5 havo) dhr. Teddo Berings

Team vwo (klas 3 t/m 6 vwo/gymnasium) mw. Marieke Holwerda

 

Door kleinschalige teams samen te stellen bestaande uit coaches/mentoren en docenten die aan dezelfde klassen lesgeven, hebben we snel een goed beeld van leerlingen en klassen en kunnen we onze pedagogisch/didactische aanpak daarop laten aansluiten.

Begeleiding van leerlingen

 

In onze visie op onderwijs is begeleiding van leerlingen een belangrijk onderdeel. Een plezierige werksfeer, waarbij de docent de leerlingen ziet en rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen, zorgt voor ontwikkeling én resultaten. Dit gebeurt in de les door de docent.

 

De coach is de spil in de begeleiding van de leerling en is ook het eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouder/verzorger. Hij/zij heeft een signalerende functie, spreekt al zijn/haar leerlingen regelmatig en houdt de ontwikkelingen van zijn leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem.

 

Alle klassen in de onderbouw hebben naast een coachmoment ook een ingeroosterd mentoruur. Daarin werkt de mentor aan groepsvorming, sociale en emotionele vorming en studievaardigheden.