Bring Your Own Device (BYOD)

Op Het Nieuwe Eemland werken we met Bring Your Own Device (BYOD). Naast lesboeken, werkboeken en schriften verwachten we dus dat elke leerling ook een eigen laptop of netbook meeneemt naar school. Het device wordt gebruikt als extra leermiddel en dus niet als vervanging van alle lesmiddelen. Per vak zullen de devices in meer of mindere mate worden ingezet. Sommige vakken hebben een compleet digitale lesmethode, andere vakken laten de leerling af en toe met speciale programma’s of apps werken.


Om digitaal te kunnen werken wordt de leerling opgenomen in de Microsoft Office 365-omgeving van de school. De leerling krijgt een mailadres en wachtwoord waarmee hij/zij kan inloggen. Dit is op elk device te gebruiken en biedt toegang tot Office 365, Magister en digitale toepassingen (of apps) die bij Microsoft zijn aangesloten. In Office 365 heeft de leerling onder andere toegang tot email en online-opslag (de zogenaamde cloud) voor het opslaan en delen van documenten. Het device zelf kan opgeborgen worden in het kluisje van de leerling als het langere tijd niet nodig is.


Het Nieuwe Eemland laat de keuze voor welk device een leerling gebruikt vrij. Meer en meer toepassingen worden platformonafhankelijk gemaakt. Echter, onze ervaring leert ons dat er een aantal eisen gesteld moet worden aan het device en het besturingssysteem waarop het draait.

 • Draait op Windows, macOS of Android (Chromebook).
 • Kan updaten naar meeste recent versies die beschikbaar zijn.
 • Het beeldscherm is tussen de 8 en 14 inch (20 en 36 cm) in diameter.
 • Is draadloos een hele dag te gebruiken (mogelijkheid tot opladen aanwezig maar kan niet gegarandeerd worden).
 • Kan verbonden worden met het WIFI- netwerk van school.
 • Heeft een toestenbord en/of kan met een ‘los’ toetsenbord verbonden worden.
 • Wordt beschermd door een stevige hoes, sleeve of case.
 • Het device altijd bij zich heeft, of in korte tijd kan halen uit het kluisje.
 • Het device opgeladen meeneemt.
 • Het device pas in de les gebruikt wanneer de docent (of een andere medewerker) toestemming geeft.
 • Het device niet gebruikt voor andere activiteiten dan door de docent (of andere medewerker) bepaalt.
 • Het device niet gebruikt tijdens en na toetsen, tenzij een digitale toets wordt afgenomen.
 • Het device zonder geluid gebruikt (bij toestemming), of een koptelefoon/oortjes gebruikt wanneer nodig.
 • Het device heeft beveiligd met een toegangscode.
 • Zelf in staat is het besturingssysteem (thuis) up te daten wanneer nodig.
 • Zoveel mogelijk gebruik maakt van de inloggegevens van de school.
 • Het gebruik van andere inloggegevens of e-mailadressen zoveel mogelijk beperkt.
 • Zorgvuldig met het device omgaat.
 • Niet (ongevraagd) aan het device van andere leerlingen zit.
 • Geen audio-, beeld- of video-opnames maakt als daar geen toestemming voor gegeven is.

Besturingssysteem ondersteuning

Voor Windows biedt de school volledige ondersteuning, voor macOS beperkte ondersteuning en voor Android (Chromebooks) zeer beperkte ondersteuning. Sommige apps of programma’s die de leerling gaat gebruiken werken (helaas) NIET op Chromebooks. In sommige gevallen kan er dan gebruik gemaakt worden van een leendevice van de school.

Zie voor verdere regels rondom dit punt ook de Gedragscode van Het Nieuwe Eemland.