Agenda

De volledige jaaragenda voor leerlingen is te vinden op het leerlingportaal, voor ouder(s)/verzorger(s) is deze terug te vinden in het ouderportaal.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

 

Zomervakantie
maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

 

Herfstvakantie
maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie
maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie
maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Goede vrijdag
vrijdag 15 april 2022

Tweede paasdag 
maandag 18 april 2022

Meivakantie
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart 
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022

Tweede pinksterdag 
maandag 6 juni 2022

Zomervakantie 
maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Vakantierooster 2022–2023

Herfstvakantie

Maandag 24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarvakantie

Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023

Goede vrijdag

7 april 2023

Tweede Paasdag

10april 2023

Meivakantie

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaartsdag en vrijdag

18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023