Agenda

De volledige jaaragenda voor leerlingen is te vinden op het leerlingportaal, voor ouder(s)/verzorger(s) is deze terug te vinden in het ouderportaal.

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

 

Vakantierooster 2022–2023

Herfstvakantie: Maandag 24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie: Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarvakantie: Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023

Goede vrijdag: 7 april 2023

Tweede Paasdag: 10 april 2023

Meivakantie: Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaartsdag en vrijdag: 18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023

Zomervakantie: Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023