Agenda

De volledige jaaragenda voor leerlingen is te vinden op het leerlingportaal, voor ouder(s)/verzorger(s) is deze terug te vinden in het ouderportaal.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022


Zomervakantie
maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021


Herfstvakantie
maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021


Kerstvakantie
maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022


Voorjaarsvakantie
maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022


Goede vrijdag
vrijdag 15 april 2022


Tweede paasdag 
maandag 18 april 2022


Meivakantie
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022


Hemelvaart 
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022


Tweede pinksterdag 
maandag 6 juni 2022


Zomervakantie 
maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022