Vertrouwenspersoon

 

Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door een van de vertrouwenspersonen op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon

 

Voor verdere informatie m.b.t. vertrouwenspersonen intern en extern, de vertrouwensinspecteur en de klachtencommissie verwijzen wij naar de klachtenregeling van het Meridiaan College.

 

Contact vertrouwenspersoon:

mevrouw M. Verkes

m.verkes@hetnieuweeemland.nl

mevrouw H. Hoeke

h.hoeke@hetnieuweeemland.nl