Meestgestelde vragen

Welke Eem-projecten zijn er? 

Op Het Nieuwe Eemland kun je kiezen uit de volgende EEM-projecten: onderzoek, wereld, kunst beeldend en kunst podium. Wil je liever sporten, dan kun je voor de sportklas kiezen. 

 

Bij de EEM-projecten en de sportklas zit je in een heterogene groep. Wat wil dat zeggen? 

De EEM-projecten worden de groepen gemixt op basis van interesse. Dit betekent dat mavo-, havo-, vwo- en gymnasiumleerlingen uit een bepaald jaar samen de EEM-projecten doen of de sportklas volgen. 

 

Stel ik vind het EEM-project onderzoek toch niet zo leuk, kan ik dan een ander EEM-project kiezen? 

De EEM-projecten kies je voor een jaar. Na een jaar kun je dus, mits er plek is, voor een ander EEM-project kiezen. De sportklas kies je voor de gehele onderbouw periode. Dit komt door de opbouw van het programma en doordat veel clinics vooraf zijn ingekocht.

 

Zijn er aanvullende eisen voor de sportklas? 

Nee, je hoeft ook niet heel goed in sport te zijn om voor de sportklas te kiezen. Wanneer jij het leuk vindt om te sporten en nieuwe sporten wilt ontdekken, dan geef je bij het aanmeldingsformulier aan, dat je de sportklas wilt volgen. Er zijn geen aanvullende eisen aan of maximaal aantal deelnemers voor de sportklas. In verband met het aanbieden van clinics vragen wij een extra financiële bijdrage.

Welke vakken krijg ik eigenlijk in de brugklas? 

Wij vinden een stevige kennisbasis belangrijk. Deze kennisbasis wordt aangeleerd tijdens de vaklessen. In de brugklas krijg je de volgende vaklessen: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, science, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding (gym), levensbeschouwing, tekenen, handvaardigheid, drama en muziek. Niet alle vakken worden iedere periode aangeboden. Ook kan het aantal lessen per vak per periode verschillen.

 

Hoe laat beginnen de lessen? 

De lessen beginnen om 8.30 uur. 

 

Hoe lang duren de lessen? 

De lessen duren 60 minuten. Alleen de EEM-projecten en de sportklas duren 90 minuten. 

 

Hoe zit het met de pauzes? 

De onderbouw en bovenbouw pauzeren op verschillende tijden. Hierdoor wordt het niet te druk in de Arena. 

 

Wat staat er behalve de vaklessen nog meer op het lesrooster? 

Naast de vaklessen wordt er tijd ingeroosterd voor mentoraat/coaching. Verder staan de EEM-projecten of de sportklas geroosterd en drie EEM-uren. 

Wat zijn EEM-uren? 

EEM-uren zijn uren die jij zelf invult. Zo kun je kiezen voor extra ondersteuning bij de vaklessen, huiswerk maken of verbreding of verdieping zoeken door het kiezen van een EEM-module. Een EEM-module bestaat uit meerdere lessen. Zo hebben we bijvoorbeeld de EEM-module Musical, Vocal, Doodel, StreetArt, Papertoys, DaVinci, schaken, Debatclub, LerenLeren, schilderen en filmclub.

 

Hoe maak ik mijn keuze voor de EEM-uren? 

Samen met je coach kijk je welke invulling voor jou op dit moment het meest passend is. De EEM-modules bestaan uit een lessenreeks voor een bepaald blok. Voor de overige EEM-uren (huiswerk maken en ondersteunende vaklessen) geldt dat je gedurende het blok een andere invulling kunt kiezen.

 

Volg ik samen met mijn klasgenoten de EEM-uren? 

Net als bij de EEM-projecten en de sportklas is er sprake van heterogene groepen. De groepen zijn gemixt op basis van interesse en behoefte. Dit betekent dat mavo-, havo- en vwo-leerlingen uit een bepaald jaar samen de EEM-uren volgen. Op deze manier leer je veel kinderen op school kennen.

Wat is het verschil tussen de mentor en de coach? 

De mentor is verantwoordelijk voor de hele klas. Tijdens de mentorlessen besteedt de mentor aandacht aan kennismaking, veiligheid, samenwerken, studievaardigheden en plannen. Wanneer er iets speelt op klassenniveau, dan pakt de mentor dit op. De coach is verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de leerling. Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de gesprekken tussen jou en je coach. Je coach is ook het eerste aanspreekpunt wanneer je ergens mee zit. Ook voor je ouders is de coach het eerste aanspreekpunt.

 

Krijgen alle leerlingen een coach? 

Ja alle leerlingen krijgen een coach. Wij vinden het belangrijk dat iedereen gezien wordt op school. Ook als het goed gaat op school vinden wij het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.

 

Hoe vaak spreek je met je coach? 

Gemiddeld spreek je 1 keer in de drie weken met je coach. Wanneer dat nodig is vaker.  

 

Wat is het verschil tussen een pitch en een presentatie? 

Vier keer per jaar is er een moment waarbij je expliciet stil staat bij je ontwikkeling. Twee keer door middel van een korte pitch, waarbij je met je coach bespreekt hoe het met jou, je schoolresultaten en je leerdoelen staat. Ook kijk je

terug op actiepunten die je voor jezelf geformuleerd hebt en bespreek je welke actiepunten je voor de komende periode hebt. Twee keer per jaar sta je wat langer stil bij je ontwikkeling. Dit doe je tijdens de presentatie. Je ouder(s)/verzorger(s) zijn hierbij ook aanwezig. Een mooi leermoment voor iedereen.

Wat is de uiterste aanmeldingsdatum? 

Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies vanuit de basisschool, digitaal aan. Bij de aanmelding geef je aan welk EEM-project je wilt volgen of dat je liever voor de sportklas kiest. Wanneer je voor de sportklas kiest kun je geen EEM-project kiezen. 

 

Wanneer hoor ik of ik geplaatst ben? 

Uiterlijk maandag 10 juni krijgt een leerling bericht van plaatsing.

 

Is er sprake van loting op Het Nieuwe Eemland? 

De afgelopen jaren hebben wij geen loting gehad. De kans is heel erg klein dat er geloot moet worden. 

 

Wat voor soort brugklassen zijn er? 

Wij hebben de volgende brugklassen: mavo/havo, havo/vwo en vwo. 

 

Op welk niveau wordt er les gegeven in de brugklassen? 

In de mavo/havo brugklas wordt op mavo-niveau lesgegeven, in de havo/vwo brugklas op havo-niveau en in de vwo brugklas op vwo-niveau. Hier hebben we bewust voor gekozen, omdat we het belangrijk vinden dat jij succes ervaart. Goede resultaten werken motiverend en helpen jou het beste uit jezelf te halen.

 

Wat voor studiepaden zijn er op Het Nieuwe Eemland?
Wanneer je start in een mavo/havo brugklas, bekijken we in de loop van het eerste schooljaar of je doorstroomt naar mavo 2 of havo/vwo 2.
In het tweede leerjaar bereiden wij je voor op het maken van de juiste keuze qua vakkenpakket voor mavo 3. Vandaar dat de brugperiode van een mavo/havo brugklas één jaar duurt.

Wanneer je start in een havo/vwo of vwo brugklas bekijken we aan het einde van het tweede schooljaar of je doorstroomt naar havo 3 of vwo 3. Op deze manier heb je voldoende tijd om te wennen en te laten zien wat je in huis hebt.

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen op de juiste plek zitten. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord. Is het voor jou beter om tussentijds een ander studiepad te vervolgen (bijvoorbeeld van havo/vwo 1 naar vwo 2 of van mavo 2 naar havo 3), dan kijken we als docententeam wat het beste bij je past.

Klik hier voor de gangbare studiepaden op Het Nieuwe Eemland. Let op, deze studiepaden gelden alleen wanneer je in schooljaar 23-24 in de brugklas zit.

 

Hoe ziet de introductie eruit? 

Voor de zomervakantie, op woensdagochtend 3 juli 2024 kom je al een keer op school om kennis te maken met je klas en je mentor. Ook is de tutor dan aanwezig. De tutor is een ouderejaars die vanuit zijn/haar ervaring jouw vragen kan beantwoorden en je helpt om je snel thuis te voelen op school. Na de zomervakantie staat de eerste week in het teken van de introductie. We organiseren allerlei activiteiten zodat je jouw klas, je mentor, je coach en je tutor leert kennen. Alles wat je nodig hebt om goed te kunnen starten komt aan bod. We sluiten af met een leuk feest. 

Is jouw vraag nog niet beantwoord? Kijk dan even op de website of neem contact op via info@hetnieuweeemland.nl of 033-4612984.