Opleidingsschool

Het Nieuwe Eemland maakt onderdeel uit van Opleidingsschool Meerscholen. Onze opleidingsschool levert in samenwerking met de partner-opleidingen een bijdrage aan het opleiden van de toekomstige docenten. Zo werken we nauw samen met de lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool Windesheim, de Universiteit Utrecht, de Wageningen Universiteit, de Hogeschool van de Kunsten Utrecht en de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding van de Hogeschool Windesheim. Met een bevlogen en professioneel team van docent begeleiders zorgen we ervoor dat het leren op onze school van leerling tot aan bestuurder nooit stopt.

 

Aansluitend bij onze visie op het ontwikkelen van de leerling en op de maatschappij, willen we samen met de lerarenopleidingen verder werken aan de ontwikkeling van passend en innovatief onderwijs.

Studenten van de lerarenopleiding begeleiden

Learning on the job! Uw zoon of dochter zal dit jaar ongetwijfeld bij verschillende vakken docenten in opleiding tegenkomen die observeren, begeleiden of lesgeven. Elke student die op onze school stage komt lopen wordt begeleid door een werkplekbegeleider. Dit is een ervaren vakdocent die samen met de schoolopleider op de school en de instituutsopleider van de lerarenopleiding verantwoordelijk is voor het leertraject dat de student volgt. Binnen ons opleidingsprogramma volgen studenten verschillende themabijeenkomsten, zijn betrokken bij schoolactiviteiten zoals excursies, ouderavonden, studiedagen, open dagen, vergaderingen, oudergesprekken, maar zijn vooral aanwezig in de lessen van uw kind. We begeleiden onze studenten ontwikkelingsgericht waarbij video-opnames in de klas en diepgaande reflectie belangrijke onderdelen van het leertraject zijn. Tegelijkertijd grijpen we de innovatie impulsen van studenten met beide handen en gebruiken deze voor de kwaliteit van het onderwijs Het Nieuwe Eemland.


Zij-instroom stimuleren

Meerscholen maakt ook onderdeel uit van een regionaal netwerk van opleiders. Dit netwerk zet zich in tegen lerarentekort. Samen met andere besturen uit de regio Amersfoort werken we aan het ontwikkelen van activiteiten die de zij-instroom in het onderwijs ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan voorlichtingsbijeenkomsten, meeloopdagen enz. Overweegt u zelf een overstap naar het onderwijs of kent u misschien iemand die deze stap wil zetten, bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen op www.utrechtleert.nl


Professionalisering van docenten

Hier op Het Nieuwe Eemland hebben doorontwikkeling en kwaliteit een belangrijke plek. Om de kwaliteit te waarborgen en het beroep leraar te versterken ontwikkelen we verschillende begeleidingsprogramma’s voor zowel startende als zittende collega’s. Opgeleide docentcoaches helpen dat collega’s het plezier in het lesgeven lang blijven uitstralen bij uw kind.