Blijf(t) betrokken

Deze titel is het motto van de Oudercommissie van Het Nieuwe Eemland. Daarnaast is het een oproep aan ouder(s)/verzorger(s) om betrokken te zijn bij de school én om onderling sneller met elkaar in contact te komen. 

Wij vinden betrokkenheid belangrijk (en bovendien plezierig). Voor een zo goed mogelijk ontwikkeling van uw kind hebben school en ouders (onderling) elkaar nodig. Het Nieuwe Eemland biedt ouders verschillende mogelijkheden om deze betrokkenheid vorm te geven. Onze Oudercommissie is er één van.

De oudercommissie wisselt van gedachten met de schoolleiding over de volgende onderwerpen:

  • Kwaliteit van het onderwijs, leerling- en zorgbegeleiding
  • Roosterproblematiek, lesuitval, verbeteringen in de dagelijkse gang van zaken op school
  • Kwaliteit van informatievoorziening aan leerlingen en ouders
  • Profiel van de school, meerjarenbeleid, schoolgrootte

De oudercommissie is aanwezig op de jaarlijks door ons georganiseerde thema-avond waar ouder(s)/verzorger(s) een lezing van gastspreker kunnen beluisteren en kennis en ervaring kunnen delen rond een onderwerp (zoals ‘Jongeren en schulden’, ‘Zesjescultuur’ of ‘Talentontwikkeling’). Verder kunt u ons vinden op de open dagen – waar we hand- en spandiensten verrichten en vraagbaak zijn – op de diploma-uitreiking en natuurlijk kunt u altijd mailen.

Contact oudercommissie

Jaap de Vries, voorzitter

Leonie Groenhuizen, secretaris 

oudercommissie@hetnieuweeemland.nl

Het Nieuwe Eemland biedt verschillende mogelijkheden om uw betrokkenheid te tonen. Hieronder ziet u de mogelijkheden.

Ondersteuning

Ondersteuning onderwijs & buitenschoolse activiteiten

Beleid & organisatie

Ontwikkeling + toetsing beleid schoolorganisatie & onderwijs

Enkele praktische tips:

  • Lees Het Nieuwe Eemland Nieuws (NEN, deze nieuwsbrief wordt om de week verzonden per mail en vindt u terug in het ouderportaal). Door middel van het NEN wordt u op de hoogte gehouden van actualiteiten en weetjes.
  • Kom naar de jaarlijkse thema-avond van de Oudercommissie (november), u treft daar vele andere ouder(s)/verzorger(s). Deze avonden kenmerken zich door de open sfeer en het delen van ervaringen.
  • Vul jaarlijks de vragenlijst voor het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek in (in april wordt deze per mail aan u verzonden). Dit is ook een mooie gelegenheid om uw mening te geven.
  • Overweegt u eens om, als daar aanleiding voor is, contact te leggen met andere ouders. Bijvoorbeeld ouders van vrienden/vriendinnen van uw zoon/dochter. Wij merken dat hier behoefte aan kan zijn.
  • Tot slot als u een vraag of suggestie heeft, dan wordt u van harte uitgenodigd om ons te mailen. Het gaat voor de Oudercommissie daarbij niet om individuele aandachtspunten die alleen uw kind betreffen, maar om punten die belangrijk kunnen zijn voor een brede groep leerlingen.