U-Talent

Het Nieuwe Eemland is aangesloten bij U-Talent, een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Utrecht (HU), de Universiteit Utrecht (UU) en verschillende middelbare scholen in de regio. U-Talent draagt bij aan de kwaliteitsverhoging van het onderwijs in havo en vwo, en realiseert een goede aansluiting met het hoger onderwijs. Zo zijn er onder andere masterclasses en excellentie-trajecten aan onze leerlingen en diverse scholingen voor docenten en onderwijsondersteunend personeel.

 

Masterclasses bovenbouw

U-talent biedt masterclasses voor havo en vwo over uiteenlopende thema’s. Samen met leerlingen van andere middelbare scholen leer je bijvoorbeeld omgaan met data voor je profielwerkstuk, je leert hoe je kunt ondernemen voor een betere wereld, speelt een rechtszaak na over demonstraties in tijden van Corona of doet onderzoek naar complexe getallen, schimmels en virussen. We horen enthousiaste verhalen van onze leerlingen over de masterclasses. Zij geven aan veel over het onderwerp te hebben geleerd, een beter beeld te hebben van de universiteit en natuurlijk kunnen masterclasses ook helpen bij je studiekeuze.

 

Praktisch

Masterclasses duren één of twee dagen. Je mag op die dag(en) lessen missen (in overleg) en betaalt geen kosten voor deelname. Kijk hier voor het aanbod en neem contact op met één van onze U-Talent coördinatoren (J. Smit en A. van der Haagen) als je vragen hebt en/of je wil opgeven. Er is een beperkt aantal plaatsen.

Houd de nieuwsbrief van school (NEN) en mails van de coördinatoren in de gaten voor deadlines en ander nieuws.

Je geeft je op voor een Masterclass door een mail te sturen naar een van de coördinatoren (mevr. Smit of mevr. van der Haagen) met de volgende informatie: korte motivatie, naam, klas, leerlingnummer en emailadres school.

 

Activiteiten onderbouw

U-talent organiseert een groeiend aantal activiteiten voor de onderbouw, als het ‘Junior Corona College’ (voor mhvg1-3), de Wereldwaterdagen in Madurodam (voor klas vg3), Make Your Future (voor h3) en campusdagen met thema’s als Plastic Soup en Muzikale Brainwaves voor klas 1hvg1-2). Opgeven voor onderbouwactiviteiten kan via je coach of bij mevr. M. de Leeuw.

 

U-Talent voor docenten

Daarnaast is het U-Talent netwerk een omgeving waarbinnen onze docenten up-to-date blijven van en een bijdrage leveren aan de mogelijkheden en ontwikkelingen in het onderwijs.

Jenny Smit
Begeleidt de exacte vakken
Antoinette van der Haagen
Begeleidt de overige vakken
Manon de Leeuw
Activiteiten onderbouw