U-Talent

Het Nieuwe Eemland is aangesloten bij het U-Talent netwerk: een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Utrecht (HU) en Universiteit Utrecht (UU) en verschillende scholen in de regio.


Dit netwerk biedt masterclasses en excellentie-trajecten aan onze leerlingen. Er zijn masterclasses voor havo en vwo over uiteenlopende thema’s, bijvoorbeeld op het gebied van biomedische onderwerpen, natuurkunde, milieukunde, wiskunde en technologie. Hieraan kan elk jaar een selecte groep geïnteresseerde leerlingen deelnemen.

Voor de onderbouw worden er via U-Talent extra activiteiten georganiseerd zodat onze leerlingen zich kunnen oriënteren op uiteenlopende bèta-onderwerpen.


Daarnaast is het U-Talent netwerk een omgeving waarbinnen onze docenten up-to-date blijven van en een bijdrage leveren aan de mogelijkheden en ontwikkelingen in bèta-onderwijs.