U-Talent

Het Nieuwe Eemland is aangesloten bij U-Talent, een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Utrecht (HU), de Universiteit Utrecht (UU) en verschillende middelbare scholen in de regio. U-Talent draagt bij aan de kwaliteitsverhoging van het onderwijs in havo en vwo, en realiseert een goede aansluiting met het hoger onderwijs. Zo zijn er onder andere masterclasses en excellentie-trajecten aan onze leerlingen en diverse scholingen voor docenten en onderwijsondersteunend personeel.

Masterclasses bovenbouw

U-talent biedt masterclasses voor havo en vwo over uiteenlopende thema’s. Samen met leerlingen van andere middelbare scholen leer je bijvoorbeeld omgaan met data voor je profielwerkstuk, je leert hoe je kunt ondernemen voor een betere wereld, speelt een rechtszaak na over demonstraties in tijden van Corona of doet onderzoek naar complexe getallen, schimmels en virussen. We horen enthousiaste verhalen van onze leerlingen over de masterclasses. Zij geven aan veel over het onderwerp te hebben geleerd, een beter beeld te hebben van de universiteit en natuurlijk kunnen masterclasses ook helpen bij je studiekeuze.

Praktisch

Masterclasses duren één of twee dagen. Je mag op die dag(en) lessen missen (in overleg) en betaalt geen kosten voor deelname. Er is een beperkt aantal plaatsen. Kijk hier voor het aanbod. 

Houd de nieuwsbrief van school (NEN) en mails van de coördinatoren in de gaten voor deadlines en verdere informatie. Bij hen kun je ook terecht met al je vragen over de leerlingactiviteiten.

Je geeft je op voor een Masterclass door een mail te sturen naar een van de coördinatoren (mevr. Smit of mevr. van der Haagen) met de volgende informatie: korte motivatie, naam, klas, leerlingnummer en emailadres school.

Activiteiten onderbouw

U-talent organiseert een groeiend aantal activiteiten voor de onderbouw, zoals themadagen over Plastic Soup en Muzikale Brainwaves voor de brugklas en klas 2hvg. 

Houd de nieuwsbrief van school (NEN) en mails van je coach en/of de onderbouwcoördinator in de gaten voor deadlines en verdere informatie. Bij hen kun je ook terecht met al je vragen over de leerlingactiviteiten in de onderbouw.
 

U-Talent voor docenten

Daarnaast is het U-Talent netwerk een omgeving waarbinnen onze docenten en ander personeel up-to-date blijven van en een bijdrage leveren aan de mogelijkheden en ontwikkelingen in het onderwijs.

Jenny Smit
Begeleidt de exacte vakken
Antoinette van der Haagen
Begeleidt de overige vakken
Julia Vegter
Activiteiten onderbouw