Bring Your Own Device (BYOD)

Bring Your Own Device (BYOD) ouders

 

Op Het Nieuwe Eemland werken we met Bring Your Own Device (BYOD). In de onderbouwklassen is het werken met een digitaal apparaat (ook wel device genoemd) meer en meer een onderdeel van de vaklessen. Naast lesboeken, werkboeken en schriften verwachten we dus dat elke leerling ook een eigen laptop meeneemt naar school. We hebben voor deze manier van werken gekozen om de mogelijkheden van de digitale wereld beter te kunnen gebruiken in ons onderwijs en in onze lessen. De samenleving verandert, Het Nieuwe Eemland dus ook. Het gebruik van een device komt bovenop de stevige basis van ons onderwijs. We beschouwen het als een extra leermiddel en dus niet als een vervanging van alle lesmiddelen. Per vak zullen de devices in meer of mindere mate worden ingezet. Sommige vakken hebben een compleet digitale lesmethode, andere vakken laten de leerling af en toe met speciale programma’s of apps werken.

 

Om digitaal te kunnen werken wordt de leerling opgenomen in de Microsoft Office 365-omgeving van de school. De leerling krijgt een mailadres en wachtwoord waarmee hij/zij kan inloggen. Dit is op elk device te gebruiken en biedt toegang tot Office 365, Magister en digitale toepassingen (of apps) die bij Microsoft zijn aangesloten. In Office 365 heeft de leerling onder andere toegang tot email en online-opslag (de zogenaamde cloud) voor het opslaan en delen van documenten. Het device zelf kan opgeborgen worden in het kluisje van de leerling als het langere tijd niet nodig is.

 

Het Nieuwe Eemland laat de keuze voor welk device een leerling gebruikt vrij. Meer en meer toepassingen worden platformonafhankelijk gemaakt en werken prima op zowel een laptop als een tablet. Echter, onze ervaring leert ons dat er een aantal eisen gesteld moet worden aan het device en het besturingssysteem waarop het draait.

Het device...

 • draait op Windows (ons voorkeursplatform), macOS of iPadOS. Voor Windows biedt de school volledige ondersteuning, voor macOS en iPadOS grotendeels.
 • is géén Chromebook. Chromebooks worden niet ondersteund en werken in een aantal gevallen niet samen met de software die Het Nieuwe Eemland gebruikt. Daarnaast zijn we géén Google-school.
 • kan updates aan van het betreffende besturingssysteem en toepassingen. Het Nieuwe Eemland verwacht dat devices altijd geüpdatet zijn naar de nieuwste versies van het besturingssysteem, toepassingen, apps en aanverwante zaken.
 • werkt draadloos.
 • heeft een accu die een schooldag lang bruikbaar is. De mogelijkheid om het device op te laten tijdens schooltijd is er, maar wordt niet gegarandeerd.
 • kan verbinden met wifi-netwerken. Op school kan er ingelogd worden op het wifi-netwerk van de school zelf.
 • heeft een beeldscherm dat groot genoeg is. Het beeldscherm is tussen de 10 en 16 inch (25 en 39 cm) in diameter.
 • Smartphones zijn dus niet toegestaan om als device in te zetten!
 • heeft een toetsenbord. De mogelijkheid om een fysiek toetsenbord ‘los’ te gebruiken (vastklikken of draadloos) is ook toegestaan.
 • wordt beschermd door een stevige hoes, sleeve of case.

Naast eisen aan het device heeft het Nieuwe Eemland ook een aantal verwachtingen van de leerling voor wat betreft de omgang met het device, zowel binnen als buiten de les.

Het Nieuwe Eemland verwacht dat de leerling...

 • het device opgeladen meeneemt.
 • het device pas in de les gebruikt wanneer de docent (of een andere medewerker) toestemming geeft.
 • het device niet gebruikt voor andere activiteiten dan door de docent (of andere
  medewerker) bepaalt.
 • het device niet gebruikt tijdens en na toetsen, tenzij een digitale toets wordt afgenomen.
 • het device zonder geluid gebruikt (bij toestemming), of een koptelefoon/oortjes gebruikt wanneer nodig.
 • het device heeft beveiligd met een toegangscode.
 • zelf in staat is het besturingssysteem (thuis) up te daten wanneer nodig.
 • zelf in staat is toepassingen, programma’s en apps (thuis) up te daten wanneer nodig.
 • zoveel mogelijk gebruikt maakt van de inloggegevens van de school.
 • het gebruik van andere inloggegevens of emailadressen zoveel mogelijk beperkt.
 • zorgvuldig met het device
 • niet (ongevraagd) aan het device van andere leerlingen zit.
 • geen audio-, beeld- of video-opnames maakt als daar geen toestemming voor gegeven is.

Besturingssysteem ondersteuning

Op school is mogelijkheid tot (beperkte) ondersteuning bij het gebruik van een device. Leerlingen kunnen daarvoor terecht bij de volgende medewerkers:

 

 • Keizer, ICT-medewerker,                    c.Keizer@hetnieuweeemland.nl                   (kamer 214)
 • Wemekamp, ICT-coördinator,         m.wemekamp@hetnieuweeemland.nl  

Zie voor verdere regels rondom dit punt ook de Gedragscode van Het Nieuwe Eemland.