Onze visie en missie

Onze missie en visie omschrijven we als volgt:

 

We willen dat leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan bij ons op school zelfbewust zijn, zelf aan het stuur zitten en midden in de maatschappij staan en daar op een positieve manier invloed op uitoefenen.

Wij gaan voor de best mogelijke versie van
Het Nieuwe Eemland, voor een school…

 • waar iets te kiezen valt
 • waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn met oog voor de ander en de omgeving
 • waar we met een positieve blik naar elkaar kijken
 • waar niet alleen het resultaat, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers belangrijk is
 • waar we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen
 • waar leerlingen en collega’s verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor hun werk en de school als geheel
 • waar leerlingen en collega’s graag komen en met plezier leren/werken met en van elkaar
 • waar ruimte is om van je fouten te leren

De visie op toekomstgericht onderwijs is gebaseerd op de volgende kernwaarden: persoonlijk, flexibel, betrokken, en een stevige kennisbasis. Om deze kernwaarden vorm te geven, focussen we ons naast veiligheid en een plezierige sfeer op de volgende punten:

 • mentoraat en coaching
 • keuzemogelijkheden
 • ontwikkeling én de resultaten

Mentoraat en coaching

Op Het Nieuwe Eemland krijgt iedere leerling een eigen coach. In de onderbouw heeft iedere klas een mentor. Samen met de coach gaat de leerling op zoek naar zijn of haar talenten en ontwikkelpunten. Na elke periode presenteert de leerling deze ontwikkeling aan de coach en twee keer per jaar ook aan de ouder(s)/verzorger(s). Op deze manier leert de leerling zijn/haar eigen kwaliteiten en ambities kennen en leert hij/zij keuzes te maken voor nu en in de toekomst.

 

Keuzemogelijkheden

Niemand is hetzelfde. Iedere leerling heeft eigen ambities, een eigen leerstijl en unieke kwaliteiten. Om voor iedereen iets te hebben dat aansluit bij deze diversiteit, stellen we de leerlingen zowel binnen als buiten de lessen in staat om keuzes te maken die bij hen passen. Een leerling kan verbredende, verdiepende of ondersteunende keuzes maken. De coach helpt de leerling hierbij.

 

Ontwikkeling én resultaten

Omdat ieder kind anders is, zal ook de ontwikkeling van leerling divers zijn. De leerlingen krijgen bij ons op school een stevige kennisbasis, maar deze wordt niet alleen getoetst voor een cijfer, maar ook om te kijken wat de leerling al kan en waar hij/zij nog aan moet werken. De docent geeft feedback op het werk en de houding van de leerling, zodat de leerling uiteindelijk de juiste ontwikkeling kan doormaken en resultaten kan behalen. Vaardigheden als zelfstandigheid, samenwerken, presenteren en communiceren zijn integraal onderdeel van het onderwijs.