VWO6

Dit jaar moet je kiezen. Inmiddels heb je je kunnen oriënteren en verdiepen en daar kun je natuurlijk mee verder gaan. Hieronder staat een aantal aandachtspunten.

– Maak een top 3, bezoek open dagen en meeloopdagen, ga proefstuderen en praat met mensen.

– Mocht de osb-activiteit onder schooltijd vallen, kun je hier verlof voor aanvragen.  Je stuurt een bericht met de datum waarop je verlof wilt hebben en het bewijs van inschrijving van de open dag   / meeloopdag aan de absentieregistratie. In de cc staan je ouders (ook als je 18 + bent), mevrouw Holwerda, je coach en de decaan. Je vraagt het verlof een week van te voren aan. Nadat je de activiteit hebt ondernomen, maak je er een verslag van.  Klik op OSB-formulier om het formulier te downloaden. Dit verslag kun je uploaden in je portfolio in Magister. Per besteed dagdeel ontvang je 4 slu’s.

– De studiekeuzespecial van de VvSL kun je hier downloaden. Je kunt hierin allerlei interessante informatie vinden over onder andere studeren, nieuwe regels rondom het aanmelden en verdwijnen van de loting.

– Dit jaar wordt de beroepenmarkt op het Corderius College wederom herhaald. Deze beroepenmarkt wordt inmiddels al een aantal jaren georganiseerd met groot succes en zal daarom opnieuw worden georganiseerd. Speciaal bedoeld voor leerlingen uit Vwo 5 en Vwo 6. De beroepenmarkt wordt georganiseerd in januari 2021. Voor meer informatie: klik hier

– Voor leerlingen die nog niet weten wat ze willen gaan doen, organiseren we samen met September Advies een studiekeuzetraining. September Advies is een organisatie gespecialiseerd in het begeleiden van scholieren bij het maken van een studiekeuze. Allereerst doen zij dit door middel van een klassikale Studiekeuze-training (van 1 dagdeel in groepjes van 8  tot 15 leerlingen), waarin het vergroten van zelfkennis centraal staat. Tijdens de training ontdekt de leerling wat bij hem/haar past en leert hij/zij om opleidingen kritisch te bekijken. Daarna volgen er 2 of 3 individuele gesprekken met de coaches van September. In de tweede schoolweek wordt er een mail aan de leerlingen en ouders gestuurd met informatie over de training.

– Sommige leerlingen kiezen voor een jaar reizen of studeren in het buitenland,  bijvoorbeeld aan de Europese Academie waar je kunt studeren en gelijktijdig Engels of Spaans kunt leren: http://www.europeesplatform.nl/ Voor veel meer mogelijkheden rond het buitenland zie de lijst met links buitenland.

– Doe je mee aan een decentrale selectie van een opleiding, geef je dan voor half januari 2021 op (bijvoorbeeld geneeskunde in A’dam of R’dam).  Klik hier voor meer informatie over alles over “loting”. Denk ook aan het op tijd  inleveren van de portfolio’s.

– De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat stelt dat iedereen zich voor 1 mei 2021 moet hebben aangemeld voor de studie. Wanneer er geen selectieprocedure voor toelating is, moet de leerling verplicht deelnemen aan een matching. Teveel studenten stoppen met hun studie in het eerste jaar. Dat komt vooral omdat de studie niet voldoet aan de verwachtingen die ze hadden. Het beeld dat de student heeft van de studie blijkt niet overeen te komen met de werkelijkheid. Door deel te nemen aan matchingsactiviteiten krijg je een reëel beeld van de studie. Een matchingsprocedure is geen loting of decentrale selectie en is ook niet bindend. (Voor sommige studies met decentrale selectie is er ook geen matchingsactiviteit, omdat er al selectie en onderzoek naar motivatie in de selectieprocedure zit.). De aard van de matching activiteiten kan per studie en universiteit verschillen. Kijk daarom goed op de website van de studie van je keuze. Bedenk ook dat je in een bepaalde periode beschikbaar moet zijn voor de gesprekken die bij de matching horen. Deelname aan de matchingprocedure is verplicht! Aanmelden voor de studie doe je bij studielink: www.studielink.nl.  Voor je inschrijving heb je een digiD nodig. Aanvragen doe je op www.digiD.nl. Voor meer informatie hoe je aan te melden bij studielink kun je hier informatie downloaden. Op de site van Duo kun je ook alles vinden over de aanmelding voor een studie, aanvraag van “studiefinanciering” enz.

– Als je je studiekeuze hebt gemaakt voor een vervolgopleiding en je hebt voldoende slu’s bij elkaar, maak dan zo spoedig mogelijk een afspraak voor een eindgesprek (zie formulier eindgesprek osb).  Het eindgesprek moet voor 1 mei 2021 hebben plaatsgevonden. Het eindgesprek voer je met je mentor.

– Een statusverklaring beschrijft de waarde van een Nederlandse opleiding in het voortgezet onderwijs. Een scholier kan een statusverklaring aanvragen of downloaden wanneer hij/zij een Nederlands diploma wil gebruiken voor opleiding of werk in het buitenland. Op de website van europass.nl zijn gratis statusverklaringen in het Nederlands en Engels verkrijgbaar voor vmbo, havo en vwo. Voor deze opleidingen is ook de inschaling in het NLQF weergegeven, evenals het bijbehorende EQF-niveau. De statusverklaring is verkrijgbaar via www.europass.nl. Er bestaat ook een uitgebreide variant van de statusverklaring. De uitgebreide statusverklaring is op naam gesteld, er staat in welk diploma is behaald en in welke vakken examen is gedaan. Deze moet worden aangevraagd bij DUO.

– Je coach is degene die je in eerste instantie zal begeleiden bij je studiekeuze. Wanneer jullie samen tegen zaken aanlopen waar je meer begeleiding bij zou willen hebben, kom je bij de decaan.

De decaan vwo,

Henk Heerdink

Henk Heerdink