VWO4

Nu je het profiel hebt gekozen, is het tijd om je te gaan bezighouden met het oriënteren op een vervolgstudie. Dit proces start in v4 en eindigt in v6 met je studiekeuze. We noemen dit proces LOB. Dit staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding.

In Vwo 4 en Vwo 5 ga je je breed oriënteren met uiteindelijk een top 5 van studies. In Vwo 5 ga je vervolgens meer de diepte in door te gaan kijken op open dagen, meeloopdagen enz. Aan het eind van Vwo 5 schrijf je een balansverslag. In Vwo 6 moet je dan uiteindelijk tot een keuze komen. Je hebt dan een afrondend gesprek met mentor, waarin je activiteiten besproken en beoordeeld worden. Als alle punten binnen zijn en het verslag voldoende is, ben je klaar en weet je duidelijk wat je wel en niet wilt gaan doen. 

Mocht een activiteit onder schooltijd vallen, kun je hier verlof voor aanvragen.  Je stuurt een bericht met de datum waarop je verlof wilt hebben en het bewijs van inschrijving van de open dag / meeloopdag aan de absentieregistratie. In de cc staan je ouders (ook als je 18 + bent), mevrouw Holwerda, je coach en de decaan. Je vraagt het verlof een week van te voren aan. Nadat je de activiteit hebt ondernomen, maak je er een verslag van.  Klik op OSB-formulier om het formulier te downloaden. Dit verslag kun je uploaden in je portfolio in Magister. In vwo4 moet je minimaal 1 LOB activiteit ondernemen. 

Naast het doen van LOB activiteiten ga je ook aan de gang met de loopbaancompetenties. Er zijn er 5 en in vwo4 staan de kwaliteitenreflectie en de motievenreflectie centraal. Elk blok maak je een aantal opdrachten waarbij onder andere deze 2 competenties aan bod komen. Van de opdrachten maak je een verslag en deze plaats je in je portfolio in Magister. Het hele LOB werkplan kun je hier downloaden. 

Klik hier voor de open dagen kalender.

Als je zelf nog activiteiten hebt bedacht die je op zou willen voeren voor het toekomstdossier, kun je dat aan je coach of decaan doorgeven. Hij/zij bepaalt of de activiteit inderdaad wordt toegevoegd. Er is nog veel meer mogelijk!!! Doe vooral dingen die jou iets opleveren.

De studiekeuzespecial van de VvSL kun je hier downloaden. Je kunt hierin allerlei interessante informatie vinden over onder andere studeren, nieuwe regels rondom het aanmelden en verdwijnen van de loting.

Je coach is degene die je in eerste instantie zal begeleiden bij je studiekeuze. Wanneer jullie samen tegen zaken aanlopen waar je meer begeleiding bij zou willen hebben, kom je bij de decaan.

De decaan vwo,

Henk Heerdink

Henk Heerdink