VWO2

Op de startpagina van het decanaat heb je kunnen lezen dat je de komende jaren tal van opdrachten en activiteiten gaat doen in het kader van LOB. De loopbaancompetenties staan hierbij centraal. Je wordt je bewust van de competenties en je wordt verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling op dit gebied. Deze bewustwording en vorming vinden plaats door middel van een groot aantal opdrachten die in de loop van de jaren worden gemaakt. In eerste instantie zal de nadruk liggen op kwaliteiten en motievenreflectie en gaandeweg de jaren zal dit accent verschuiven richting de competenties opleidings/werkexploratie, netwerken en loopbaansturing.

In vwo2 gaan we beginnen met de ontdekkingsreis. We doen dat door middel van een 4 tal opdrachten. Van elke opdracht maak je een kort verslag en dit komt in je portfolio in Magister. De opdrachten zijn gericht op de kwaliteiten en motievenreflectie. Hieronder zie je de titels van de opdrachten staan.

– blok 1 opdracht LOB, 5 loopbaancompetenties en de 50 kwaliteiten met 50 valkuilen
– blok 2 opdracht kwaliteitenreflectie
– blok 3 opdracht motorrijden in de Rocky mountains
– blok 4 opdracht excellentie

Je gaat de opdrachten samen met je mentor / coach doen en hij /zij zal je hier ook in begeleiden.