VWO3

Rond de herfstvakantie gaan we beginnen met het profielkeuzetraject dat uiteindelijk in maart moet leiden tot een definitieve profielkeuze. We gebruiken de methode van “Qompas” voor de profielkeuze. Door middel van allerlei opdrachten, die onder andere tijdens de mentorles worden doorgenomen, probeert de mentor de leerling bewust te maken van zijn/haar interesses, capaciteiten etc., die dan vervolgens aan een te kiezen profiel worden gekoppeld.

Verder wordt er uiteraard dieper ingegaan op de opleidingen -en beroepenwereld.  Een groot gedeelte van deze methode is digitaal en kan dus ook door de leerling thuis worden gedaan. In totaal werkt de leerling ongeveer 5 lessen aan Qompas. U kunt een powerpointpresentatie van Qompas Profielkeuze bekijken door hier te klikken.

Op maandag 16 november is er een informatieve avond voor leerlingen en ouders over de profielen. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de aula.

In december en januari gaan de mentor en de decaan een aantal lessen geven over de profielen en krijgen de leerlingen uitleg over het profielkeuzeformulier vwo / profielkeuzeformulier gymnasium.

Op dinsdag 26 januari zijn er proeflessen van onder andere de vakken drama en muziek. Daarnaast staat er ook een decaanles geroosterd.

Maandag 8 februari leveren de vakdocenten de adviezen via Magister in. Met dit advies geeft de docent aan of hij een leerling in staat acht het vak met een voldoende af te sluiten bij het examen. Advies J (ja) en N (nee) spreken voor zich. T1 staat voor twijfel inzicht en T2 staat voor twijfel inzet.

De voorlopige profielkeuze moet donderdag 18 februari worden ingeleverd. De keuze moet digitaal worden ingeleverd. De instructie is hier te vinden.

De voorlopige keuze wordt besproken in het team van mentoren, decaan en conrector. De mentor zal de uitkomsten van deze bespreking terugkoppelen aan de leerling.

Op donderdag 18 maart is er een stagedag. Lln gaan een dag stage lopen bij een bedrijf dat in het verlengde ligt van de voorlopige profielkeuze. Klik hier voor de opdracht.

De definitieve keuze moet maandag 29 maart worden ingeleverd.

Voor een overzicht van de vooropleidingseisen van de wo-studies klik hier en voor hbo-studies kunt u hier klikken.

Onder bepaalde voorwaarden kan aan een leerling dispensatie worden gegeven voor de 2e moderne vreemde taal in verband met dyslexie. De procedure rondom deze dispensatie kunt u hier downloaden.

Voor BSM is er informatiemateriaal beschikbaar: klik hier voor de folder.

Hieronder staat het nog even samengevat met daarbij de data voor het schooljaar 2020-2021:

week 47 start traject profielkeuze met Qompas
week 47- week 8 ll werken met Qompas in aantal mentorlessen en thuis
16 november informatieve avond profielkeuze (klik hier voor de PowerPoint)
december / januari de mentor en de decaan geven een aantal decaanlessen
8 februari docenten leveren adviezen in via Magister
8 februari docenten leveren cijfers in via Magister
22 februari digitaal inleveren voorlopige profielkeuze
18 maart stagedag
week 9 en 10 decaan, conrector, mentoren bespreken de voorlopige keuzes
week 10, 11 en 12 mentoren bespreken de voorlopige keuzes met de leerlingen
29 maart digitaal inleveren definitieve profielkeuze

De decaan is elke donderdag (gedeeltelijk) beschikbaar voor vragen en opmerkingen. Maar ook op andere dagen kun je natuurlijk langslopen om te kijken of de decaan aanwezig is. Uiteraard kunnen ook de ouders langskomen. Voor een uitgebreid gesprek is het wel verstandig om van tevoren een afspraak te maken.

Voor contact kunt u bellen met het algemene nummer van de school, 033 – 461 2984, of mailen.

De decaan vwo,

Henk Heerdink

Henk Heerdink