Ondersteuningscoördinator

Op school zijn drie ondersteuningscoördinatoren werkzaam. Zij kunnen je helpen om bij de juiste persoon terecht te komen als het niet goed gaat. De ondersteuningscoördinator weet welke hulp je op school of buiten school kunt krijgen bij allerlei verschillende problemen. De ondersteuningscoördinator coördineert de begeleiding van de leerlingen met een extra hulpvraag. We kijken in overleg met je ouders, met jou en de ondersteuningscoördinator naar wat jij nodig hebt om het op school goed te kunnen doen. Dat schrijven we dan op in een begeleidingsplan.

Verder zorgen de ondersteuningscoördinatoren ervoor dat er goed overleg en afstemming is tussen alle personen die zich bezighouden met de begeleiding. Als het nodig is overleggen zij met externen, zoals de schoolarts, het wijkteam, leerplicht.