Extra informatie vwo/gymnasium

Hieronder staan een aantal sites met keuzetesten. Bedenk dat een test een hulpmiddel kan zijn en geen doel op zich is.

 

http://www.icares.com
(Gratis aanmelden. Korte test van ongeveer tien minuten).

 

http://www.opleidingenberoep.nl
(site met testen op gebied van opleidingen, cursussen en beroepen).

 

http://www.inholland.nl/Studiekeuze/Studiekeuzetest/frontpage.htm
(Uitgebreide test waarin je je interesses kunt uitzoeken, studierichtingen, beroepen en opleidingen kunt verkennen).

 

http://www.123test.nl/beroepskeuzetest/?PHPSESSID=40f5da45decc0660e7b7cd8d952c5e47
(Gebaseerd op het onderzoeken welke activiteiten je aanspreken. Uitslag van de test krijg je pas door € 12,50 te betalen).

 

http://studeren.qompas.nl/index_test.html
(Om de test te kunnen doen moet je een OnlineEntryCode hebben. Deze kan je decaan aanvragen. Doen we in vwo 5).

 

http://www.123test.nl/non-verbale-beroepskeuzetest/
(Voor mensen die in beelden denken een test met een uitgebreide uitslag over welke beroepen er bij je zouden kunnen passen).

 

http://www.123test.nl/beta-beroepskeuzetest/
(In de uitslag zie je hoe hoog je scoort op zes persoonlijkheidskenmerken. Bij elk persoonlijkheidskenmerk wordt aangegeven wat voor soort bèta en technische beroepen daarbij passen).

 

http://www.vakbaan.nl/beroepskeuzetest

 

http://www.competentiemodel.nl/testvragen.asp?TestCode=BZO&Node=30

(Beroepskeuzetest (BZO) bedoeld om een idee te geven welk type je bent en er wordt een kleine aanzet gegeven tot welke beroepen dan bij je zouden kunnen passen).

Voor heel veel leerlingen heeft “het buitenland” een grote aantrekkingskracht. Het opdoen van nieuwe ervaringen, het leren kennen van nieuwe mensen, culturen en gewoontes, het verbeteren van je spreekvaardigheid, werken aan je zelfstandigheid en zelfredzaamheid en de drang naar meer vrijheid. Alle argumenten zijn waar. Ook voor je latere carrière kan een buitenlandervaring van grote waarde zijn, want hoewel een overgrote meerderheid het zou willen, is het maar een kleine minderheid die het ook daadwerkelijk doet. Je laat er ondermeer mee zien dat je ondernemend, nieuwsgierig en zelfredzaam bent. Je hebt meer levenservaring en dat wordt door veel werkgevers als een groot pluspunt gezien. Hieronder vind je een groot aantal sites met allerlei zaken die te maken hebben met “het buitenland”.

 

– http://www.go-europe.nl
(Wil je weg uit Nederland en verlang je naar een buitenlands avontuur, maar je weet nog niet of je wilt gaan studeren, werken, stage lopen of vrijwilligerswerk doen, dan biedt Eurodesk Nederland ook een site waar jongeren veel informatie op kunnen vinden)

 

http://www.bachelorsportal.eu/
(Een overzicht van studies en opleidingen in Europa)

 

powerpoint over studeren in de Engeland (UK)

 

http://www.educations.com/
(Een overzicht van studies in het buitenland naast veel praktische informatie)

 

http://www.stagehuis.nl/stage
(Stagehuis.nl biedt tegen betaling hulp bij het vinden van een passende stage – of afstudeerplek en kan ook begeleiding bieden bij het regelen van allerlei praktische zaken)

 

http://assenederland.nl/
(Internationale uitwisselingsprogramma’s voor de jeugd van 15 tot 19 jaar.)

 

http://www.ustudy.eu/
(UStudy is het Nederlandse onafhankelijke adviesbureau voor studeren in de VS. Het kenmerkt zich door expert advies en professionele, persoonlijke plaatsingstrajecten op maat. AI honderden leerlingen (en sporters) zijn via UStudy in de VS geplaatst: van high schools tot community colleges tot Ivy League universiteiten.)

 

http://www.yfu.nl/
(Youth for Understanding verzorgt uitwisselingsprogramma’s -tegen betaling- naar het buitenland. Je woont bij een gastgezin en gaat naar de plaatselijke high school of een college. Leeftijd: tussen de 15 en 23 jaar)

 

http://www.stshighschool.nl/netherlands/
(Als je tussen de 15 en 18 bent biedt STS High School de mogelijkheid om een jaar naar een High School in het buitenland te gaan. Je verblijft in een gastgezin en gaat naar de plaatselijke school. STS biedt programma’s voor uitwisseling over de hele wereld)

 

http://www.projecttrust.org.uk/
(Project Trust is een organisatie die ieder jaar ongeveer 200 vrijwilligers uitzendt naar 24 verschillende landen over de wereld waar zij de kans krijgen te wonen en werken maar ook om te reizen)

 

www.jourdains.co.uk
(Wanneer je een bepaalde periode als au-pair in Engeland aan het werk wilt, zou je dat onder andere via dit bureau kunnen doen)

 

http://www.afs.nl/
(AFS helpt bij het regelen van zomercursussen, highschool year, 1 jaar universiteit, gastgezin zoeken en tijdelijk werken in het buitenland)

 

http://www.ibo.org
(Bijna 2.000 scholen in meer dan 120 landen bieden het International Baccalaureate (IB) programma aan. Dit diploma geeft toegang tot universitaire instellingen overal ter wereld. Deze pre-universitaire opleiding van twee jaar is bedoeld voor de scholieren in de leeftijd van 16 tot 19 jaar. Een IB-diploma wordt door Nederlandse instanties erkend als gelijkwaardig aan het vwo)

 

http://www.uwc.nl/
(United World Colleges is een internationale organisatie die tot doel heeft onderling begrip tussen mensen van verschillende culturen en achtergronden te bevorderen. Dit doet UWC door het aanbieden van gezamenlijk onderwijs op de UWC-scholen en de UWC Short Courses. De Nederlandse UWC-school staat in Maastricht. Bedoeld voor jongeren van 15-24 jaar)

 

http://www.nuffic.nl/
(Algemene informatie over studeren in buitenland: Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs)

 

http://www.bureaubuitenland.nl/
(Bureau Buitenland is een onafhankelijk particulier adviesbureau voor iedereen die voor een bepaalde periode naar het buitenland wil gaan)

 

http://education.kilroyworld.nl/
(KILROY education helpt je kosteloos als je wilt gaan studeren in o.a. Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Verenigde Staten, Hawaï, Zuid-Afrika, Maleisië, Singapore of het Verenigd Koninkrijk)

 

http://www.worldwide.edu/
(Een overzicht van opleidingen in het buitenland)

 

http://www.scholarshipportal.eu/
(Een overzicht van studies in het buitenland en informatie over beurzen)

 

http://www.joho.nl/
(Een site met informatie over werk-, studie-, stage-,  au pair- en talenreisprogramma’s in het buitenland)

 

http://www.travelactive.nl/
(Een site met informatie over werk-, studie-, stage, – au pair- en talenreisprogramma’s in het buitenland)

 

http://www.activity.aupair.nl/
(Een site met informatie over werkvakanties, vrijwilligerswerk, au pair- en eco-projecten)

 

http://www.ef.com/
(Een site over taalstudies in het buitenland: Education First helpt je – tegen betaling – als je een jaar naar het buitenland wilt. Een taalcursus van een aantal weken/maanden kan ook)

 

http://www.study-in-italy.it/
(Een site met alle studierichtingen in Italië)

 

http://www.siw.nl
(Een site over internationale vrijwilligersprojecten)

 

http://www.grensinfopunt.nl/
(Een site over mogelijkheden om te studeren en werken in het buitenland)

 

http://backpackcentrale.nl/
(Een site die je kan helpen bij de hele organisatie rondom een buitenlandse reis)

 

Powerpointpresentatie over Studeren in het Buitenland

 

Buiten de vakantie doen de meeste jongeren hun eerste echte buitenlandervaring op als student. Je kunt een afstudeerstage in het buitenland regelen of bijvoorbeeld je masteropleiding in het buitenland doen, maar het is ook mogelijk om je hele bacheloropleiding in het buitenland te doen. Een uitwisselingsprogramma is de gemakkelijkste manier om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Vrijwel alle hogeronderwijsinstellingen in Nederland hebben in het kader van deze programma’s uitwisselingsovereenkomsten gesloten met buitenlandse instellingen. Het voordeel is dat er vaak al veel voor je geregeld is.

Hieronder staan de presentaties LOB zoals die zijn gehouden op de diverse  informatie avonden.

Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen voor een studie , moet je loten voor de opleiding en/of de onderwijsinstelling. Deze opleidingen worden opleidingen met een numerus fixus genoemd. Per studiejaar 2017-2018 is de numerus fixus verdwenen. De opleidingen gaan zelf hun studenten selecteren. Er wordt niet meer centraal geloot.

 

Er wordt bij de selectie niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn.

 

Per studiejaar mag je je voor maximaal twee opleidingen met een selectieprocedure aanmelden. Het maakt hierbij niet uit of je uiteindelijk ook daadwerkelijk aan de selectie meedoet. De instelling bepaalt per opleiding hoe vaak je aan een selectie mag meedoen; één, twee of maximaal drie keer. Kijk hiervoor op de website van de hogeschool of universiteit.

 

LET OP: Voor de opleidingen geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie, tandheelkunde en verloskunde kun je je maar bij één hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden. Studenten mogen zich dus niet voor twee geneeskunde-opleidingen aanmelden. Maar wel voor geneeskunde en bijvoorbeeld mondzorgkunde of een andere opleiding met selectie.

 

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari via Studielink aanmelden voor een opleiding met een selectie. Je kunt je al aanmelden vanaf 1 oktober 2020. Op de website van de hogeschool of universiteit kun je kijken of er sprake is van een selectieprocedure en wat dit inhoudt.

 

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding dan plaatsen? Dan vindt er een selectie plaats van de aangemelde studenten bij de hogeschool of universiteit. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit tijdig bekend op haar website.

 

Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat krijgt nummer 1 en komt bovenaan de ranglijst.

 

Op 15 april krijgen de studenten die hebben meegedaan aan een selectie via Studielink hun rangnummer te horen en, indien dit rangnummer binnen de capaciteit van de opleiding valt, ook een plaats aangeboden. Je moet de aangeboden plaats binnen twee weken nadat je het bericht hebt ontvangen accepteren via Studielink. Anders komt de plaats te vervallen.

 

De instelling bepaalt tot wanneer zij doorgaat met het aanbieden van plaatsen. De mogelijkheid bestaat dus dat je alsnog wordt geplaatst omdat er een plek voor jou is vrijgekomen. Via Studielink krijg je bericht zodra je een plaats aangeboden hebt gekregen. Hou daarom steeds je mail en je Studielink-account in de gaten.

 

Melden minder studenten zich aan dan het maximaal aantal plaatsen? Dan is geen selectie nodig. Alle toelaatbare studenten krijgen dan op 15 april via Studielink een plaats aangeboden. Je moet de aangeboden plaats wel binnen twee weken accepteren.

 

Onder deze link vind je een stappenplan waarin een en ander nog kort staat weergegeven.

 

Elk jaar wordt lijst gepubliceerd met opleidingen met een numerus fixus. Hieronder vind je de lijsten van dit jaar en de afgelopen jaren

 

2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018

 

Op de site van DUO kun je alle informatie vinden rondom selecties. Ook op de site van studiekeuze123 staat één en ander duidelijk uitgelegd.

 

Helaas kan het zo zijn dat je wordt uitgeloot voor de opleiding die je graag zou willen doen. Een mogelijkheid is dan om naar België te gaan om daar te studeren. Ze kennen daar geen loting, maar bij een groot aantal studies moet je een toelatingsexamen doen. Als voorbeeld heb ik hier de link van de Katholieke Universiteit Leuven die goed staat aangeschreven. Kijk eens rond op de site en ga zeker op een open dag kijken, mocht je belangstelling hebben. Het is maar net over de grens.

Hieronder is een beperkt aantal sites in willekeurige volgorde weergegeven die zouden kunnen helpen bij de studiekeuze.

 

http://universitairebachelors.nl/
Inhoudelijke informatie van de universiteiten gecombineerd met objectieve cijfers van het Ministerie (OCW).

 

http://doorstroommatrix.nl/
Op de site zijn de 20.000 meest voorkomende bachelor-master aansluitingen benoemd. Een bachelorstudent kan er opzoeken welke masters hij/zij kan volgen met de huidige bachelor.

 

http://universitairebachelors.nl/studiekeuzecheck/
De studiekeuzecheck is in 2014 voor het eerst ingezet. De opzet van de studiekeuzecheck is per instelling en zelfs per opleiding verschillend en dus niet altijd even duidelijk. Er zijn overzichtspagina’s gemaakt die de inhoud van de studiekeuzecheck tonen.

 

https://www.studeermeteenplan.nl/
Handig overzicht van websites en het laatste nieuws over bijvoorbeeld de veranderingen in de studiefinanciering en de toelatingseisen.

 

https://www.handicap-studie.nl/home.aspx
Deze site beidt informatie over studeren met fysieke of mentale functiebeperkingen.

 

https://www.studiekeuze123.nl/
Studiekeuze123 biedt objectieve informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen van Nederland.

 

http://www.kiesjestudie.nl/
Kiesjestudie bevat informatie voor scholieren en studenten die een bachelor of master studie zoeken. Opleidingen worden met elkaar vergeleken en door studenten zelf beoordeeld, zodat meteen zichtbaar is welke hogeschool of universiteit de beste kwaliteit biedt. De best scorende opleidingen worden duidelijk aangegeven.

 

https://masters-opleidingen.nl/
Per bachelor wordt aangegeven welke master erop kan volgen.

 

https://www.vsnu.nl/
Site van de vereniging van universiteiten, alle info over opleidingen en open dagen.