Intern begeleider

Als je een extra ondersteuningsbehoefte hebt, bijvoorbeeld als je het door ADHD heel lastig vindt om je werk goed te kunnen doen, kun je begeleid worden door de intern begeleider. Je bespreekt dan wekelijks met de intern begeleider hoe het gaat op school. Er wordt gekeken naar wat er is geweest is en naar wat er komen gaat. Jullie maken bijvoorbeeld planningen voor het schoolwerk en maken andere afspraken over de manier waarop je het de komende week gaat aanpakken.