Wetenschapsoriëntatie

Het Nieuwe Eemland is een school waar we alle leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht willen laten komen, een school waar leerlingen zo veel mogelijk uit zichzelf halen en zich straks, als ze hun diploma hebben, goed voorbereid voelen op het vervolgonderwijs. We vinden het daarom belangrijk dat leerlingen in het vwo en het gymnasium vertrouwd raken met wetenschappelijk werken en denken en een goed beeld krijgen van de wetenschap in al haar mogelijkheden.

Om de leerlingen in het vwo en het gymnasium voor te bereiden op de aansluiting met het hoger onderwijs stelt Het Nieuwe Eemland zich tot doel leerlingen tijdens hun opleiding hier via wetenschapsoriëntatie een gedegen basale wetenschappelijke vorming te geven.
Het gaat hierbij om het verwerven van kennis en vaardigheden, een brede oriëntatie op het gebied van wetenschap in de volle breedte (alfa, bèta en gamma), op het gebied van wetenschappelijke onderzoeksmethodes en technieken, en op het gebied van de stappen die in de onderzoekspraktijk gezet moeten worden.

Naast de modules wetenschapsoriëntatie krijgen de reguliere lessen in vwo en gymnasium een stevig wetenschappelijk tintje. We besteden in een doorlopende leerlijn, eerst in de aparte modules en in een later stadium binnen vakken en vakoverstijgend, aandacht aan een wetenschappelijke attitude van onze leerlingen. Daarbij staan nieuwsgierigheid, kritisch denken en creativiteit centraal.

De leerlingen verdiepen zich de komende jaren in zeer uiteenlopende onderzoeksonderwerpen. Waarom lijkt de maan de ene keer groter dan de andere keer? Wat is de invloed van het journaal of van reclame? Waarom wordt het ene lied een regelrechte hit en het andere niet?
Wat steeds hetzelfde is, is de methode van onderzoek. Hoe begin je? Wat zijn goede onderzoeksvragen? Hoe geef je het onderzoek vorm? Wat zijn de resultaten? Hoe geef je de resultaten weer? Welke conclusies kun je trekken? Verder leer je om de resultaten te presenteren en om goed samen te werken.

Hoe ziet de ideale wereld eruit? Utopia! 
De ideale wereld, hoe ziet die eruit? Wat wilde Plato veranderen aan de wereld en waarom? Hoe ontstaan ideeën eigenlijk? Hoe weet je nou of iets waar is of niet? Welke taal wordt er in een nieuwe of andere wereld gesproken? Een medicijn voor alle ziekten: utopie of werkelijkheid?
In de module wetenschapsfilosofie ga je met de klas nadenken over een aantal vragen: hoe weet je nou of het mogelijk is om mensen sneller te laten werken door bepaalde lampen in de werkruimte te hebben? Hoe stel je de waarheid van een onderzoek vast? Hoe ontstaan ideeën? Hoe vorm je een oordeel? Je leert hierbij van alles over wetenschap (wat is dat?) en wetenschapsfilosofen. En je leert ook om kritisch onderzoeken te lezen, bijvoorbeeld.
In de talenmodule gaat het over verdwenen werelden en verdwenen talen. En welke taal wordt er in Utopia of in een andere nieuwe wereld gesproken? Hoe ontstaan talen? En hoe leren mensen talen?

Bij de module staat één vraag centraal: is het een utopie om te denken dat je voor alle ziekten een medicijn kunt vinden? Je gaat met je klas als een onderzoeksteam aan het werk om tot een antwoord op deze vraag te komen.
In de 2e en 3e klas ga je natuurlijk verder met het ontwikkelen van je wetenschappelijke vaardigheden. Dat doe je in de 2e klas bij vier verschillende vakken. En in de 3e klas werken vakken in een aantal onderzoeksprojecten samen.

Het Nieuwe Eemland is partner van de WON; WetenschapsOriëntatie Nederland