Decanaat vwo/gymnasium

Introductie
Welkom op dit gedeelte van de site. Dit gedeelte gaat over het decanaat afdeling vwo en gymnasium van Het Nieuwe Eemland.

Doel LOB
LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en begeleiding.  Het doel van LOB is dat de leerling enerzijds een duidelijk beeld van zichzelf krijgt en anderzijds een opleiding en/of beroep vindt dat daarbij aansluit. Het streven is dat de leerling leert eigen keuzes te maken, uitgaande van eigen kwaliteiten en beperkingen en verantwoordelijkheid te nemen voor deze eigen keuze. Een belangrijk doel van LOB is om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Opzet
Aan de basis van het LOB programma ligt een theoretische onderbouwing bestaande uit een aantal stappen die moeten worden doorlopen. Deze stappen of doelstellingen kunnen worden vertaald naar een aantal concrete loopbaancompetenties. Elk leerjaar wordt er door middel van opdrachten gewerkt aan de ontwikkeling van deze competenties. Daarnaast worden er ook activiteiten ondernomen om het concreet verder invulling te geven. De onderbouwing is opgenomen in het LOB werkplan. 

Decaan
Voor de keuzebegeleiding en de samenstelling van een vakkenpakket zorgt de decaan. Centraal in de aanpak van de decaan staat het streven de leerling zich bewust te laten worden van de eigen mogelijkheden en interesses.

LOB werkplan
Het LOB werkplan bevat naast de theoretische onderbouwing ook een overzicht van de activiteiten per leerjaar. De leerling werkt aan het portfolio met daarin onder andere alle opdrachten op het gebied van de loopbaancompetenties. De opzet van het portfolio en de opdrachten zijn ook in het werkplan opgenomen. Het werkplan is voor iedereen in te zien en kan hier worden gedownload.

Opbouw site
Elk leerjaar heeft een eigen pagina met informatie:
Vwo 2
Vwo 3
Vwo 4
Vwo 5
Vwo 6

Verder is er een overzicht met keuzetesten  en een pagina met informatie over een tussenjaar in het buitenland. Ook is er een pagina met de presentaties die op de informatie avonden van v3 t/m v6 zijn gehouden.

Per studiejaar 2017-2018 verdwijnt de centrale loting: lees meer door op deze link te klikken!

Een overzicht van de vooropleidingseisen van de studies in het hbo kunt u hier vinden en die van het wo hier.

Tenslotte is er een overzicht van een aantal sites die interessant kunnen zijn bij de studiekeuze.

Contact
Het eerste aanspreekpunt is de mentor. In tweede instantie kun je bij de decaan terecht. De decaan is elke donderdag (beperkt) beschikbaar voor vragen en opmerkingen. Maar ook op andere dagen kun je natuurlijk langslopen om te kijken of de decaan aanwezig is. Uiteraard kunnen ook de ouders langskomen. Voor een uitgebreid gesprek is het wel verstandig om van tevoren een afspraak te maken.

Voor contact kunt u bellen met het algemene nummer van de school, 033 – 461 2984, of mailen.

De decaan vwo,

Henk Heerdink

Henk Heerdink