Sportklas of EEM-project

.

Basisklas
Elke brugklasleerling komt in een basisklas: mavo/havo, havo/vwo, vwo of gymnasium. In een basisklas krijgt een leerling alle vakken die hij nodig heeft om in de bovenbouw verder te gaan. Daarnaast werken alle leerlingen in de onderbouw 1 middag per week aan een door henzelf gekozen EEM-project of volgen zij clinics in de sportklas.

Elk kind heeft talenten. Wij willen graag dat je je talenten nog verder ontwikkelt.  ·

  • Tijdens de EEM-projecten werken alle leerlingen van hetzelfde leerjaar 1 middag per week samen aan een project dat zij gekozen hebben.
  • De leerlingen die voor de sportklas kiezen volgen op die middag clinics in en buiten de school.
  • Er zijn geen speciale toelatingscriteria.
  • De leerlingen die voor de sportklas kiezen, kunnen dat gedurende de hele onderbouw doen. De leerlingen die voor de EEM-projecten kiezen, kunnen jaarlijks hun keuze maken.
    .

Je maakt op het aanmeldingsformulier een voorlopige keuze voor één van deze vijf mogelijkheden: