Remedial teacher (RT)

Remedial teacher (RT)

Als je al een dyslexieverklaring hebt, dan bespreekt de rt-er met jou van welke faciliteiten jij gebruik kunt maken (bijvoorbeeld extra tijd, werken met Kurzweil enz.) en zorgen de rt-ers ervoor dat de docenten daarvan op de hoogte zijn. Er kan dan rekening mee gehouden worden bij elk vak. Je kunt een aantal rt-lessen op school krijgen om je op weg te helpen bij het leren. Dit zijn 5 lessen in een groepje van maximaal 6 leerlingen.

Op onze school worden er in de brugklas Diatoetsen afgenomen voor de vakken Nederlands, Engels en Rekenen. Deze vinden plaats voor de herfstvakantie. Dit doen wij om te kijken wat je startniveau is en of er problemen zijn.
Mocht het resultaat achterblijven, dan is het mogelijk extra ondersteuning te krijgen van de rt-ers.
Deze ondersteuning houdt in dat je in een groep van maximaal 6 leerlingen 5 begeleidingslessen krijgt op school.
Aan het einde van het schooljaar is er een tweede meetmoment.

Per afdeling is er een rt-er aanwezig:

Pauline de Groot (GRB) afdeling VWO/G
Femke Kraakman (KRF) afdeling Havo
Jolien van Egteren (ETD) afdeling Mavo