Maatschappelijke stage

Het Nieuwe Eemland vindt het belangrijk dat elke leerling tijdens zijn/haar schoolloopbaan vrijwilligerswerk, oftewel een maatschappelijke stage (MaS), doet. In de visie van Het Nieuwe Eemland staat dat wij midden in de samenleving willen staan. Leerlingen zijn actief door middel van allerlei activiteiten om zo meer inzicht en begrip te krijgen en te ondervinden dat vrijwillige inzet belangrijk is. Je krijgt begrip voor anderen en voor maatschappelijke thema’s. Als school heeft Het Nieuwe Eemland besloten dat leerlingen van de vwo 40 uur een MaS uitvoeren, leerlingen van de havo 35 uur en leerlingen van de mavo 30 uur. Zij zitten immers respectievelijk twee en een jaar langer op school.

Een deel van die uren wordt door de school verzorgd, een ander deel dienen de leerlingen zelf buiten school in te vullen. Een MaS die door school geregeld wordt, is bijvoorbeeld de Run for Life. Een groot project, en tevens leerjaaractiviteit, is het wilgen knotten door leerlingen van 3 mavo.
Leerlingen regelen zelf een stage door bijvoorbeeld tijdens een zomerkamp groepjes leerlingen te begeleiden tijdens spelactiviteiten. Wij streven ernaar om zo min mogelijk lesuitval te creëren, maar toch kan het voorkomen dat leerlingen af en toe een les missen.

Contactpersoon MaS

De heer G. Hendriks

g.hendriks@hetnieuweeemland.nl