Kunst en cultuur

Inleiding
Op Het Nieuwe Eemland vinden we het belangrijk veel aandacht te besteden aan cultuur. Dat gebeurt in de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en CKV, maar ook buiten de lessen in decorproducties en toneel- en muziekvoorstellingen. Verder doen we graag mee met de mogelijkheden die de Cultuurkaart biedt. In de onderbouw worden de voorstellingen op school gegeven, de bovenbouw trekt er geregeld op uit om in het theater de voorstellingen te bezoeken.

VAKKEN

Tekenen
Bij ons hoef je niet altijd binnen de lijntjes te kleuren maar leer je dat wel. In de Brugklas proberen we zoveel mogelijk materialen uit, waarbij verschillende technieken en onderwerpen aan bod komen. Denk aan een fantasiestad ontwerpen in perspectief, een zelfportret schilderen of een parodie maken op een modern kunstwerk. En, heb je talent?! Dan is er extra aandacht voor talentontwikkeling en kun je aan het werk in ons eigen atelier.

Je kunt dit vak als eindexamenvak kiezen in de bovenbouw van havo en vwo. In de Bovenbouw krijg je praktijklessen tekenen maar ook kunstgeschiedenis & kunstbeschouwing. Excursies ondersteunen de lessen op school, we bezoeken kunstenaars en er zijn regelmatig exposities van leerlingen, bijvoorbeeld in Het Klooster van onze buren. Nieuwsgierig en zien waar de leerlingen aan werken tijdens onze lessen? Check: www.facebook.com/KunstHNE.

De tekenlessen worden gegeven door Lotte van Sonsbeek, Hanna van Doornum, Ira Schwartz en Giel van Schaijk.

Handvaardigheid
Bij handvaardigheid maak je kennis met verschillende materialen zoals hout, metaal, klei, karton enz. Je leert je eigen ideeën vormgeven naar aanleiding van een opdracht. Je ontplooit je creativiteit, je verrast jezelf! Het is fantastisch om helemaal jouw eigen idee vorm te geven en ze van je klasgenoten te zien. Je oefent je fijne motoriek en je gebruikt en ontwikkelt jouw brein op een andere manier dan bij de theoretische vakken. Het is een belangrijk vak voor de algemene ontwikkeling en onmisbaar voor vele beroepen! Op de Mavo kun je examen doen in handvaardigheid.

De handvaardigheidslessen worden gegeven door Giel van Schaijk, Pauline de Groot en Ira Schwartz.

Muziek
Muziek hoort bij onze cultuur, en kinderen in aanraking brengen met muziek is belangrijk. Wij willen leerlingen actief en op hun eigen niveau muziek laten beleven. Door samen zingen en muziek maken ervaren ze dat zij onderdeel zijn van een groter geheel. Wij zien muziek als een middel om mensen (leerlingen) te binden. Muzieklessen stimuleren naast emotionele en muzikale intelligentie ook algemene vaardigheden: leren luisteren en je leren concentreren. Je krijgt meer geduld en traint je hersenen zodat je meerdere dingen tegelijk kunt doen. Ook geven het bespelen van een instrument (grove en fijne motoriek wordt gestimuleerd) of het samen zingen je een groter gevoel van eigenwaarde en saamhorigheid. Binnen de muzikale gedragsvormen musiceren, luisteren en componeren komen alle elementen van muziek: melodie, ritme, maat, harmonie, klankkleur, dynamiek, tempo en tekst aan de orde. Aan de hand van deze elementen wordt je kennis stap voor stap uitgebreid. Bij het vormgeven van het vak muziek op Het Nieuwe Eemland gaan wij uit van de kerndoelen muziek en de kerndoelen kunst en cultuur.

De muzieklessen worden gegeven door Dorien Kooi, Paul Koolen en André Rave.

Drama en KUA
Het doel van Drama in de onderbouw is dat de leerlingen zich vertrouwd en veilig voelen, waardoor spelplezier optimaal beleefd wordt. In de bovenbouw havo en vwo kan drama als eindexamenvak gekozen worden. Hierbij staan acteren en regisseren meer centraal en maken de leerlingen in het eindexamenjaar een eigen theatervoorstelling.

Kunst Algemeen wordt in de bovenbouwklassen gegeven aan leerlingen die drama als eindexamenvak hebben gekozen. Kunst Algemeen is cultuurgeschiedenis. We behandelen vijf kunstdisciplines: dans, theater, beeldende kunst, muziek en film. Je leert hoe je kunst kunt ontleden en op welke manieren je er naar kunt kijken. Superinteressant: zo leer je iets over de opera’s van Monteverdi, de rol van de Franse koning Lodewijk XIV (de eerste ‘sterdanser’) bij het ontstaan van klassiek ballet, over de toneelschrijver Shakespeare, maar ook over het ontstaan van hiphopmuziek, de videoclips van Michael Jackson en de films van Quintin Tarantino. Natuurlijk moet deze kunst uitgebreid bekeken, beluisterd, ervaren en besproken worden. Dat doen we met elkaar!

De dramalessen worden gegeven door Maarit Hellings en Yvonn Hummelink, de lessen KUA door Loes van der Vegt.

CKV
CKV is kennismaken met kunst en cultuur. We gaan ons bijvoorbeeld bezighouden met vragen als: wanneer is iets kunst, wie maakt het en waar kom je het tegen?

We houden ons in de lessen vooral bezig met kunst en cultuur uit de 20e en 21e  eeuw, met de nadruk op de kunst van nu. Dat is niet alleen maar beeldende kunst. De muziek op onze telefoon is kunst. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Hoe zit een popsong eigenlijk in elkaar? Tijdens een muziekproject krijgen we DJ-les van Menno. We buigen ons over vragen als auteursrecht: mag een artiest als  Beyoncé ongevraagd een dans van iemand anders gebruiken in haar clip?  We leren over de geschiedenis van de dance en de reggae.

Je leert over ecologisch design, over verschillende klimaatvisies en hoe je je creativiteit kunt inzetten om te ontwerpen voor een betere wereld. Door te kijken en te luisteren naar kunst leer je de wereld een beetje beter begrijpen, met het maken van kunst leer je hoe je je eigen ideeën vorm kunt geven en uit kunt dragen. CKV is een vak dat alle bovenbouwleerlingen volgen. De lessen bestaan uit een theoretisch en een praktisch deel, maar we zullen vooral veel zelf maken. Regelmatig gaan we tijdens de lessen op pad: dan brengen we bijvoorbeeld een bezoek aan kunsthal KADE, fietsen we door de stad op zoek naar graffiti of bezoeken we het nieuwe poppodium Fluor voor een rondleiding.

De CKV-lessen worden gegeven door Loes van der Vegt

‘Buitenles’
Alle leerlingen van de school krijgen een Cultuurkaart. Daarmee hebben zij korting bij bioscoop, museum, theater, festivals.

Op school worden culturele activiteiten georganiseerd. Doel hiervan is om leerlingen met zoveel mogelijk verschillende culturele disciplines kennis te laten maken. In de onderbouw leggen we de nadruk op het ervaren van de verschillende disciplines dans, theater, film, beeldende kunst en muziek door middel van voorstellingen of workshops. In de bovenbouw proberen we de activiteiten meer met de lessen te integreren en gaan leerlingen regelmatig samen op pad naar musea, opera, film of het theater. Denk hierbij aan Dans (klas 1), Cabaret ‘Aap op je rug’ (klas 2), Djembé (H3), ‘Zonen en Dochters van Amersfoort’ (expositie H4), Muziek/Abletonworkshop (M3), Stop motion met groente (m4), Holland Opera (V5), Cabaret ‘Op sterk water’ (h5 en V6) en de vele excursies (Paleis op de Dam/Kröller-Müller/Rijksmuseum/Mondriaanhuis). Bent u benieuwd naar de vele (culturele) workshops die we dit jaar aanbieden? Ga dan naar www.facebook.nl/KunstHNE!