EEM-project of sportklas

Basisklas
Elke brugklasleerling komt in een basisklas: mavo/havo, havo/vwo, vwo of gymnasium. In een basisklas krijgt een leerling alle vakken die hij nodig heeft om in de bovenbouw verder te gaan. Daarnaast werken alle leerlingen in de onderbouw 1 middag per week aan een door henzelf gekozen EEM-project of volgen zij clinics in de sportklas.

Elk kind heeft talenten. Wij willen graag dat je je talenten nog verder ontwikkelt.  ·

  • Tijdens de EEM-projecten werken alle leerlingen van hetzelfde leerjaar 1 middag per week samen aan een project dat zij gekozen hebben. ·
  • De leerlingen die voor de sportklas kiezen volgen op die middag clinics in en buiten de school.
  • De talentklassen in de 1e klas starten in periode 2 van het schooljaar. ·
  • Er zijn geen speciale toelatingscriteria.
  • De leerlingen die voor de sportklas kiezen, kunnen dat gedurende de hele onderbouw doen. De leerlingen die voor de EEMprojecten kiezen, kunnen jaarlijks hun keuze maken.

Je maakt op het aanmeldingsformulier een voorlopige keuze voor één van deze vijf mogelijkheden: