Decanaat mavo

Introductie
Welkom op dit gedeelte van de site. Dit gedeelte gaat over het decanaat afdeling Mavo van Het Nieuwe Eemland.

Doel LOB
LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en begeleiding.  Het doel van LOB is dat de leerling enerzijds een duidelijk beeld van zichzelf krijgt en anderzijds een opleiding en/of beroep vindt dat daarbij aansluit. Het streven is dat de leerling leert eigen keuzes te maken, uitgaande van eigen kwaliteiten en beperkingen en verantwoordelijkheid te nemen voor deze eigen keuze. Een belangrijk doel van LOB is om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Opzet
Aan de basis van het LOB programma ligt een theoretische onderbouwing bestaande uit een aantal stappen die moeten worden doorlopen. Deze stappen of doelstellingen kunnen worden vertaald naar een aantal concrete loopbaancompetenties. Elk leerjaar wordt er door middel van opdrachten gewerkt aan de ontwikkeling van deze competenties en verwerken leerlingen dit in hun portfoliopresentaties die éénmaal per periode plaatsvinden. Daarnaast worden er ook activiteiten ondernomen om het concreet verder invulling te geven. De onderbouwing kan worden gedownload bij het LOB werkplan.

Decaan
De decaan draagt zorg voor de organisatie van de keuzebegeleiding en de samenstelling van een vakkenpakket. Centraal in de aanpak van de decaan staat het streven de leerling zich bewust te laten worden van de eigen mogelijkheden en interesses. Ook organiseert de decaan per leerjaar LOB activiteiten die aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling.

LOB werkplan
Het LOB werkplan bevat naast de theoretische onderbouwing ook een overzicht van de activiteiten per leerjaar. De leerling werkt aan het portfolio met daarin onder andere alle opdrachten op het gebied van de loopbaancompetenties. De opzet van het portfolio en de LOB leerlijn zijn ook in het werkplan opgenomen. Het werkplan is voor iedereen in te zien en kan onderaan deze pagina worden gedownload.

Verder wordt er altijd een MBO open dagenlijst geüpload, maar vanwege corona staan er nog geen open dagen gepland. Via de websites van de opleidingen is informatie te vinden en staan er video’s klaar over de opleidingen. Ook het volgen van live Webinars zal gaande het schooljaar hoogstwaarschijnlijk georganiseerd worden door de MBO opleidingen.

Profielkeuze

In het tweede leerjaar maken leerlingen een profielkeuze voor de bovenbouw. De profielkeuze wordt zo vormgegeven dat leerlingen in het 3e leerjaar nog een mogelijkheid hebben om één vak uit het profiel te halen. De leerling heeft ook de mogelijkheid om de vakken te behouden en examen te doen in een extra vak. Tijdens de ouderavonden wordt u hier uitgebreid over geïnformeerd. Onderaan deze pagina vindt u het profielkeuzeformulier.

Vervolgopleiding

Iedere examen leerling heeft een verplichting om zich aan te melden voor een MBO vervolgopleiding vóór 1 april dat schooljaar. Naast het aanmelden voor een MBO opleiding heeft een leerling ook de mogelijkheid om over te stappen naar de HAVO. Vanaf het tweede leerjaar wordt hier over geïnformeerd en examenleerlingen krijgen de gelegenheid zich hiervoor aan te melden. In het LOB werkplan vindt u voor beide overtappen een stappenplan en de decaan draagt samen met de mentoren en-of coach zorg voor de organisatie.

Contact
Het eerste aanspreekpunt is de mentor en-of coach. In tweede instantie kun je bij de decaan terecht. De decaan is elke donderdag (beperkt) beschikbaar voor vragen en opmerkingen. Maar ook op andere dagen kun je natuurlijk langslopen om te kijken of de decaan aanwezig is. Uiteraard kunnen ook de ouders langskomen. Voor een uitgebreid gesprek is het wel verstandig om van tevoren een afspraak te maken.

Voor contact kunt u bellen met het algemene nummer van de school, 033 – 461 2984, of mailen.

LOB werkplan 2020-2021

Profielkeuzeformulier

De decaan mavo,

Willem Olde Meule