Decanaat Havo

DECANAAT HAVO

Introductie
Welkom op dit gedeelte van de site. Dit gedeelte gaat over het decanaat van de havo-afdeling van Het Nieuwe Eemland.

Doel LOB
LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en begeleiding. Het doel van LOB is dat de leerling enerzijds een duidelijk beeld van zichzelf krijgt en anderzijds een opleiding en/of beroep vindt dat daarbij aansluit. Het streven is dat de leerling leert eigen keuzes te maken, uitgaande van eigen kwaliteiten en beperkingen en verantwoordelijkheid te nemen voor deze eigen keuzes. Een belangrijk doel van LOB is om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Opzet
Aan de basis van het LOB programma ligt een theoretische onderbouwing ten grondslag, met onder andere de theorie rondom de zogenaamde loopbaancompetenties. Deze theoretische onderbouwing resulteert in een doorlopende leerlijn, bestaande uit een aantal stappen die corresponderen met de loopbaancompetenties.

In elk leerjaar wordt er, door middel van opdrachten, gewerkt aan de ontwikkeling van deze competenties. Daarnaast worden er ook praktische activiteiten ondernomen om het geheel vanuit ervaringsgericht onderwijs verder invulling te geven. De leerling werkt zodoende aan de opbouw van het LOB portfolio.

Voor meer info, zie het document ‘LOB plan Havo’.

Decaan
De decaan zorgt voor de coördinatie van de keuzebegeleiding en de opbouw van de LOB leerlijn. Centraal in de aanpak van de decaan staat het streven de leerling zich bewust te laten worden van de eigen mogelijkheden, wensen en interesses. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

LOB plan
Het LOB plan bevat, naast de theoretische onderbouwing, ook een overzicht van de activiteiten per leerjaar.

Het ‘LOB plan Havo’ is voor iedereen in te zien en kan hier worden gedownload.

Klik hier voor het Profielkeuzeformulier.