College van Bestuur

Het Nieuwe Eemland valt onder het Meridiaan College. Het bevoegd gezag van het Meridiaan College wordt gevormd door het College van Bestuur. Dit bestaat uit:

  • de heer G.A. Popma, voorzitter
  • heer R. Reijmerink

Daarnaast kent het Meridiaan College een Raad van Toezicht.

  • heer J.E. van Driel is hiervan de voorzitter.

Het College van Bestuur wordt ondersteund door het Centraal Bureau. Dit bureau is ook het eerste aanspreekpunt voor vragen over nota’s en verzekeringen.
Voor alle overige administratieve zaken kunt u contact opnemen met de administratie van Het Nieuwe Eemland.

Het correspondentieadres van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en het Centraal Bureau is:
Stichting Meridiaan College
Postbus 637
3800 AP Amersfoort
Telefoon: 033 4613253
E-mail: info@meridiaan-college.nl