Absentieregistratie

Ziek
U kunt uw ziek melden via de magister app of website. Ziekmelden kan alleen voor vandaag en/of morgen, u kunt uw kind dus voor maximaal 2 dagen ziek melden. U kunt in Magister bij de afwezigheid zien of het ziekmelden gelukt is. Na de aangegeven periode wordt uw kind vanzelf weer beter gemeld. Ziekmelden voor maandag kan alleen op zondag of maandag. Als uw kind slechts een deel van de dag ziek is, kunt u dit alleen doorgeven via de mail. Indien er steekproeven, SO’s of repetities zijn gemist, overlegt uw kind de eerstvolgende les die hij/zij weer op school is met de betreffende docent of en zo ja wanneer er moet worden ingehaald. Om te zien hoe u kunt ziekmelden via magister klik hier.

Afwezig (andere reden dan ziek)
Via e-mail: absentie@hetnieuweeemland.nl kunt u uw kind afmelden. Indien er steekproeven, SO’s of repetities zijn gemist, overlegt uw kind de eerstvolgende les die hij/zij weer op school is met de betreffende docent of en zo ja wanneer er moet worden ingehaald.

Op school naar huis
Is uw kind om wat voor reden dan ook niet meer in staat de lessen te volgen, dan meld hij/zij zich bij de receptie. Bij de receptie neemt het kind contact op met de ouders. De ouders bevestigen dit binnen 24 uur per mail (absentie@hetnieuweeemland.nl). Indien uw kind de volgende dag nog ziek is kunt u hem/haar ziekmelden via de magister app. (zie ziek)

Te laat met reden
Mocht uw kind een duidelijke reden hebben of buiten zijn/haar schuld te laat zijn, dan gaat de leerling gewoon naar de les. U bevestigt de reden binnen 24 uur per e-mail: absentie@hetnieuweeemland.nl.

Ongeoorloofd verzuim
U kunt via magister zien wanneer uw kind afwezig is. Aan elke vorm van absentie dient binnen 48 uur een invulling gegeven te worden. Na deze tijd behandelen we dit als spijbelen en moeten deze uren dubbel worden ingehaald. Er volgt er een melding bij de leerplichtambtenaar bij 16 vormen van ongeoorloofde afwezigheid (hier valt ook te laat zonder reden en verslapen onder).

Spreekuren
op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is er in de grote pauze een spreekuur. Hierbij zit één van de verzuimcoördinatoren in kamer 111. Leerlingen kunnen hier binnenlopen met vragen over hun absentie of voor openstaande uren.

Verslapen
Verslapen wordt gezien als ongeoorloofd verzuim, dit uur moet dubbel worden ingehaald.