Eindexamenconcert

vrijdag 8 maart 2019 Algemeen

Donderdag 14 maart is het zover; dan zullen zestien examenleerlingen muziek (5h/6v) hun eindconcert geven in de aula. Het publiek wordt meegevoerd in een tijdmachine “back to the future”. Het concert is openbaar, dus iedereen is welkom om dit bij te wonen. Aanvang 19:30.