Coach

Iedere leerling krijgt met ingang van het komende schooljaar een eigen coach. De coach bespreekt om de twee of drie weken met je hoe het gaat bij de verschillende vakken en in de klas. Hij/zij helpt je bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld voor de EEMuren en houdt je resultaten in de gaten. De coach houdt contact met je ouders/verzorgers over de bovenstaande punten. Zo nodig kan je coach (meestal in overleg met jou en je ouders) de hulp inroepen van de ondersteuningscoördinator.