Onze missie en visie

 

Wij gaan voor de best mogelijke versie van
Het Nieuwe Eemland
En voor een school…

  • waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn met oog voor de ander en de omgeving
  • waar we met een positieve blik naar elkaar kijken
  • waar niet alleen het resultaat, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers belangrijk is.
  • waar we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen
  • waar leerlingen en collega’s verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor hun werk en de school als geheel
  • waar leerlingen/medewerkers graag komen en met plezier leren/werken met en van elkaar
  • waar ruimte is om van je fouten te leren

De visie op onderwijs is gebaseerd op de volgende kernwaarden. Persoonlijk, flexibel, betrokken, toekomstgericht en een stevige kennisbasis. Om deze kernwaarden vorm te geven, focussen we ons naast veiligheid en een plezierige sfeer op de volgende punten:

  • Mentoraat en coaching
  • Keuzemogelijkheden
  • Ontwikkeling én de resultaten

Mentoraat en coaching

Iedere leerling heeft een eigen coach en in de onderbouw heeft iedere klas een mentor. Samen met de coach gaat de leerling op zoek naar zijn of haar talenten en ontwikkelpunten. Na elke periode presenteert de leerling deze ontwikkeling aan de coach en twee keer per jaar ook aan de ouder(s)/verzorger(s). Op deze manier leert de leerling zijn/haar eigen kwaliteiten en ambities kennen en leert hij/zij keuzes te maken voor nu en in de toekomst.

Keuzemogelijkheden

Iedere leerling is anders, leerlingen hebben andere ambities, een andere leerstijl, andere kwaliteiten. Om voor iedereen iets te hebben dat aansluit bij deze diversiteit, stellen we de leerlingen zowel binnen als buiten de lessen in staat om keuzes te maken die bij hen passen. Een leerling kan verbredende, verdiepende of ondersteunende keuzes maken. De coach helpt de leerling hierbij.

Ontwikkeling én resultaten

Omdat ieder kind anders is, zal ook de ontwikkeling van leerling divers zijn. De leerlingen krijgen bij ons op school een stevige kennisbasis, maar deze wordt niet alleen getoetst voor een cijfer, maar ook om te kijken wat de leerling al kan en waar hij/zij nog aan moet werken. De docent geeft feedback op het werk en de houding van de leerling, zodat de leerling uiteindelijk de juiste ontwikkeling kan doormaken en resultaten kan behalen. Vaardigheden als zelfstandigheid, samenwerken, presenteren en communiceren zijn integraal onderdeel van het onderwijs.

Gymnasium

Het gymnasium van Het Nieuwe Eemland is net zo oud als de school zelf. In 1955 werden de eerste lessen gegeven op wat toen nog het Collegium Constantinianum heette. Het gymnasium biedt intellectuele uitdaging voor leerlingen die verdieping en verbreding van de lesstof aankunnen. >>lees meer>>

Wetenschapsoriëntatie op vwo en gymnasium

Om de leerlingen in het vwo en het gymnasium voor te bereiden op de aansluiting met het hoger onderwijs stelt Het Nieuwe Eemland zich tot doel leerlingen via wetenschapsoriëntatie een basale wetenschappelijke vorming te geven. Het gaat hierbij om het verwerven van kennis en vaardigheden, een brede oriëntatie op het gebied van wetenschap in de volle breedte (alfa, bèta en gamma) en op het gebied van wetenschappelijke onderzoeksmethodes en technieken. >>lees meer>>

Versterkt Engels

Engels wordt steeds belangrijker in Nederland, in het bedrijfsleven en in het onderwijs. Op Het Nieuwe Eemland krijgen de leerlingen de kans om op een hoog niveau Engels te leren.
>>lees meer>>

Kunst en cultuur

Op Het Nieuwe Eemland vinden we het belangrijk veel aandacht te besteden aan kunst en cultuur. Dat gebeurt in de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en CKV en natuurlijk in de talentklas Kunst. Maar het gebeurt ook buiten de lessen. Elk jaar zijn er toneel-, musical- dans- en muziekvoorstellingen. In de onderbouw worden de voorstellingen op school gegeven, de bovenbouw trekt er geregeld op uit om in het theater de voorstellingen te bezoeken. >>Lees meer>>

Internationalisering

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten over de grenzen heen kijken en kennismaken met andere culturen en leefgewoonten. Leerlingen krijgen daarnaast ook de kans om zich bewust te worden van hun eigen identiteit en om hun communicatieve vaardigheden in een andere taal te verbeteren. We doen dit met uitwisselingen, werkweken en andere bezoeken in het buitenland in zowel de onderbouw als de bovenbouw. We bedienen hiermee diverse doelen zoals het uitbreiden van de culturele horizon door een bezoek te brengen aan musea en/of gebouwen. Leerlingen krijgen daarnaast ook de kans om zich bewust te worden van hun eigen identiteit en de mogelijkheden om hun communicatieve vaardigheden in een andere taal te verbeteren. Tot slot wordt er ook een beroep gedaan op de sociale vaardigheden van de leerlingen: hoe red jij jezelf in het buitenland? >>Lees meer>>

modern onderwijs in een monumentaal gebouw

Topsportvriendelijke school

Het Nieuwe Eemland is de enige middelbare school in Amersfoort die het predicaat topsportvriendelijke school heeft. Topsportvriendelijke scholen zijn scholen die sporttalenten in hun weg naar de top ondersteunen. Hierbij zoekt de school samen met de topsporter, binnen de wettelijke mogelijkheden, oplossingen voor knelpunten in de combinatie van school en sport. >>lees meer>>

Sport

Met onze eigen sporthal en sportvelden hebben wij alles om veel aan sport te kunnen doen. Naast de lessen lichamelijke opvoeding, zijn er sportklassen, LO2 en Bewegen, sport en maatschappij (BSM).

betrokkenheid is heel belangrijk voor onze school

Maatschappelijke stages

Onze school vindt het belangrijk dat elke leerling tijdens zijn schoolloopbaan vrijwilligerswerk, oftewel een maatschappelijke stage (MaS), doet. Als vrijwilliger kom je erachter dat vrijwilligerswerk belangrijk en zelfs noodzakelijk is voor de samenleving. Je krijgt begrip voor anderen en voor maatschappelijke thema’s. Leerlingen voeren binnen en buiten school een MaS uit, bijvoorbeeld de Run for life, tutor zijn voor brugklassers of het trainen van voetballertjes. >>lees meer>>

Toptalentvriendelijke school

Niet alleen topsporttalenten krijgen extra ondersteuning, ook andere toptalenten, bijvoorbeeld in muziek en dans kunnen extra ondersteuning krijgen. >>lees meer>>

Betrokkenheid en identiteit

Onze school wil een werk- en leefgemeenschap zijn waarin we respect voor elkaar tonen. Wij vinden de betrokkenheid van allen die met Het Nieuwe Eemland te maken hebben, leerlingen, hun ouders of verzorgers en de medewerkers, heel belangrijk. Onze school kent onder andere een leerlingenraad voor de hele school, klassenvertegenwoordigers, leerlingenplatforms binnen de afdelingen, een oudercommissie en resonansgroepen van ouders of verzorgers.