Buitengewoon

onderwijs

10 redenen om voor onze buitengewone school te kiezen:

 1. Onze school is een plek waar je jezelf kunt zijn en waar je samen met anderen werkt aan je eigen kwaliteiten en talenten.
 2. Elke leerling heeft vanaf komend schooljaar een persoonlijke coach die je helpt bij het leren en bij het maken van keuzes. En natuurlijk heeft elke klas een mentor.
 3. Onze school scoort 9,6 op veiligheid  (bron: ScholenopdeKaart).
 1. Onze examenresultaten zijn uitstekend:

                -gymnasium en vwo: 94%
                -havo: 93%
                -mavo: 97%

 1. Onze school biedt mogelijkheden om je talenten te benutten en te excelleren:
  • Van onze 4 mavo-leerlingen volgde ruim 85% een extra vak.
  • 15 leerlingen van havo-, vwo- en gymnasium kregen een Socrates award (7,5  gemiddeld).
  • 4 leerlingen zijn cum laude geslaagd, en 1 leerling zelfs summa cum laude!
  • Een toegenomen aantal leerlingen deed een jaar eerder examen voor de vakken Engels, Frans of wiskunde.
  • Een eveneens grotere groep leerlingen deed hun examen voor het vak Engels en scheikunde op een hoger niveau
  • 47 leerlingen behaalden afgelopen schooljaar hun Cambridge certificaat (Pet, Fce of Cae)
 2. Als blijkt dat je eigenlijk wel een niveau hoger aan zou kunnen, kun je doorstromen van mavo naar havo, van havo naar vwo of zelfs van vwo naar  gymnasium.
 3. Wij bieden onderwijs en begeleiding  op maat, in en buiten de klas. Een beetje extra hulp of juist meer uitdaging, het kan allemaal binnen schooltijd.
 4. Onze school heeft een breed aanbod  (lessen, begeleiding, steunlessen, extra activiteiten zoals excursies, excellentieprogramma’s, dans, toneel, musical, debatclub, schoolkrant, leerlingenraad, schoolfeesten, enzovoort) voor alle leerlingen.
 5. Wij bieden toptalentleerlingen  (muzikale talenten, sporttalenten) begeleiding op maat, zodat zij hun bijzondere talent kunnen ontwikkelen en daarbij een passend vo-diploma halen. Wij hebben het predicaat topsportvriendelijke school. Deze leerlingen hebben een personal coach.
 6. Onze school heeft alle faciliteiten op eigen terrein: van sporthal en -velden tot en met een theaterzaal.

Gymnasium

Het gymnasium van Het Nieuwe Eemland is net zo oud als de school zelf. In 1955 werden de eerste lessen gegeven op wat toen nog het Collegium Constantinianum heette. Het gymnasium biedt intellectuele uitdaging voor leerlingen die verdieping en verbreding van de lesstof aankunnen. >>lees meer>>

Wetenschapsoriëntatie op vwo en gymnasium

Om de leerlingen in het vwo en het gymnasium voor te bereiden op de aansluiting met het hoger onderwijs stelt Het Nieuwe Eemland zich tot doel leerlingen via wetenschapsoriëntatie een basale wetenschappelijke vorming te geven. Het gaat hierbij om het verwerven van kennis en vaardigheden, een brede oriëntatie op het gebied van wetenschap in de volle breedte (alfa, bèta en gamma) en op het gebied van wetenschappelijke onderzoeksmethodes en technieken. >>lees meer>>

Versterkt Engels

Engels wordt steeds belangrijker in Nederland, in het bedrijfsleven en in het onderwijs. Op Het Nieuwe Eemland krijgen de leerlingen de kans om op een hoog niveau Engels te leren.
>>lees meer>>

Kunst en cultuur

Op Het Nieuwe Eemland vinden we het belangrijk veel aandacht te besteden aan kunst en cultuur. Dat gebeurt in de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en CKV en natuurlijk in de talentklas Kunst. Maar het gebeurt ook buiten de lessen. Elk jaar zijn er toneel-, musical- dans- en muziekvoorstellingen. In de onderbouw worden de voorstellingen op school gegeven, de bovenbouw trekt er geregeld op uit om in het theater de voorstellingen te bezoeken. >>Lees meer>>

Internationalisering

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten over de grenzen heen kijken en kennismaken met andere culturen en leefgewoonten. Leerlingen krijgen daarnaast ook de kans om zich bewust te worden van hun eigen identiteit en om hun communicatieve vaardigheden in een andere taal te verbeteren. We doen dit met uitwisselingen, werkweken en andere bezoeken in het buitenland in zowel de onderbouw als de bovenbouw. We bedienen hiermee diverse doelen zoals het uitbreiden van de culturele horizon door een bezoek te brengen aan musea en/of gebouwen. Leerlingen krijgen daarnaast ook de kans om zich bewust te worden van hun eigen identiteit en de mogelijkheden om hun communicatieve vaardigheden in een andere taal te verbeteren. Tot slot wordt er ook een beroep gedaan op de sociale vaardigheden van de leerlingen: hoe red jij jezelf in het buitenland? >>Lees meer>>

modern onderwijs in een monumentaal gebouw

Topsportvriendelijke school

Het Nieuwe Eemland is de enige middelbare school in Amersfoort die het predicaat topsportvriendelijke school heeft. Topsportvriendelijke scholen zijn scholen die sporttalenten in hun weg naar de top ondersteunen. Hierbij zoekt de school samen met de topsporter, binnen de wettelijke mogelijkheden, oplossingen voor knelpunten in de combinatie van school en sport. >>lees meer>>

Sport

Met onze eigen sporthal en sportvelden hebben wij alles om veel aan sport te kunnen doen. Naast de lessen lichamelijke opvoeding is er een talentklas sport, zijn er sportklassen, LO2 en Bewegen, sport en maatschappij (BSM).

betrokkenheid is heel belangrijk voor onze school

Maatschappelijke stages

Onze school vindt het belangrijk dat elke leerling tijdens zijn schoolloopbaan vrijwilligerswerk, oftewel een maatschappelijke stage (MaS), doet. Als vrijwilliger kom je erachter dat vrijwilligerswerk belangrijk en zelfs noodzakelijk is voor de samenleving. Je krijgt begrip voor anderen en voor maatschappelijke thema’s. Leerlingen voeren binnen en buiten school een MaS uit, bijvoorbeeld de Run for life, tutor zijn voor brugklassers of het trainen van voetballertjes. >>lees meer>>

Toptalentvriendelijke school

Niet alleen topsporttalenten krijgen extra ondersteuning, ook andere toptalenten, bijvoorbeeld in muziek en dans kunnen extra ondersteuning krijgen. >>lees meer>>

Betrokkenheid en identiteit

Onze school wil een werk- en leefgemeenschap zijn waarin we respect voor elkaar tonen. Wij vinden de betrokkenheid van allen die met Het Nieuwe Eemland te maken hebben, leerlingen, hun ouders of verzorgers en de medewerkers, heel belangrijk. Onze school kent onder andere een leerlingenraad voor de hele school, klassenvertegenwoordigers, leerlingenplatforms binnen de afdelingen, een oudercommissie en resonansgroepen van ouders of verzorgers.