Absentieregistratie

Afwezig/ziek
Je ouders melden je vóór 08.30 uur afwezig via e-mail: absentie@hetnieuweeemland.nl De eerste dag dat je er weer bent, melden je ouders je voor aanvang van de lessen beter via dit e-mailadres. Indien je steekproeven, SO’s of repetities hebt gemist, overleg je de eerstvolgende les die je weer op school bent met de betreffende docent of en zo ja wanneer je moet/mag inhalen.

Afmelden
Ben je om wat voor reden dan ook niet meer in staat de lessen te volgen, dan meld je je bij de receptie. Vervolgens wordt er telefonisch contact opgenomen met je ouders. Je ouders bevestigen dit binnen 24 uur per mail: absentie@hetnieuweeemland.nl De eerste dag dat je er weer bent, melden je ouders je vóór 08.30 uur beter, ook via dit e-mailadres.

Te laat met reden
Mocht je een duidelijke reden hebben of buiten je schuld te laat zijn, dan ga je gewoon naar de les. Je ouders bevestigen de reden binnen 24 uur per e-mail: absentie@hetnieuweeemland.nl

Te laat zonder reden/spijbelen
Als je te laat bent, ga je naar de les. Je meldt je de volgende dag om 08.00 uur in de strafcorner. Brugklassers melden zich na hun laatste les in de strafcorner en blijven een half uur na.

Er wordt een mail naar de ouders gestuurd na 8 lesuren spijbelen en/of te laat komen

Er volgt er een melding bij de leerplichtambtenaar bij in totaal 16 lesuren of meer verzuim (met of zonder reden) binnen 4 weken en/of te laat komen.